Hur lång tid tar det att bygga hus?

Hur lång tid tar allt egentligen?

Att bygga hus är för de flesta den största investeringen man gör i livet. Det är något som både kostar mycket och kräver mycket tid. Utan tidigare erfarenheter kan det vara svårt att föreställa sig hur lång tid det kommer att ta tills man kan se det fysiska huset framför sig, och faktiskt flytta in. Oftast tar det längre tid än vad man vill och har tänkt, vilket kan bero på flera olika saker. Byggprocessen är tidskrävande och går inte alltid att skynda på, vilket kan vara något som är frustrerande men också något man behöver acceptera.

Här hjälper vi dig att reda ut frågan “Hur lång tid tar det att bygga ett nytt hus?” och vi försöker även besvara frågan “Varför tar det så lång tid ibland?”.

Tiderna kan justeras.

Nedanstående information kan justeras beroende på fall till fall och från kommun till kommun. Även om det uppstår problem kan dessa såklart fördröja hela processen. 

Vi på Kontrollbolaget vill ge er en möjlighet till att få en djupare kunskap av byggprocessen och på så sätt skapa bättre förståelse mellan oss och dig som kund, vilket i sin ur leder till ett bättre och smidigare samarbete.

Denna information har vi baserat på ett projekt med en kund som ska bygga en normalstor klassisk villa, som från början har en idé och vision på hur de kan tänka sig huset. De har även en färdig tomt att bygga på, det vill säga att den är avstyckad och redo att bebyggas.

Utöver det vill vi poängtera att processen kan se olika ut från fall till fall och kan påverkas av vad kommunen kräver. Vi har gjort en grov uppskattning.

SKISSFÖRSLAG

Hela byggprocessen börjar med en vision och idé från kunden som sedan ska i ett skissförslag förverkligas ner på ritningar med hjälp av en arkitekt. Skissförslagen tas fram tillsammans med kunden och behövs för att se hur byggnationen ska utformas och hur de lagkraven som finns kan följas.
Tid för framtagning: 2-4 veckor.

NYBYGGNADSKARTA

En nybyggnadskarta är ett krav när det gäller en nybyggnation av en villa. Denna karta innehåller information om bland annat höjder, tomtgränser, vart man kan koppla på el och vatten. Den beställer byggherren eller byggherrens representant, av kommunen i god tid innan bygglovet ska skickas in. En nybyggnadskarta ska bifogas när man söker bygglov, och det kan dröja ett par veckor innan man får den av kommunen.
Beställningstid: 3-6 veckor.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Efter skissförslag är framtaget och beslutat så tas bygglovshandlingar fram. Bygglovshandlingar innefattar ett flertal handlingar som kommunen kräver för att kunna ge ett godkännande av bygglovsansökan. Dessa handlingar ska alltså skickas in till kommunen i syfte med att söka och få ett bygglov och ta sig ett steg närmare slutresultatet.
De handlingar kommunen kräver i ansökan är en plan-, fasad- och sektionsritningar och en situationsplan (det är till situationsplanen nybyggnadskartan behövs). Här ska det även fyllas i vem som är kontrollansvarig för byggnationen.
Tid för framtagning: 2-4 veckor.

Tips – Läs vår artikel “Bygglovshandlinagar vs. bygghandlingar” HÄR.

BYGGLOV

Nästa steg är att invänta kommunens beslut gällande bygglovsansökan, vilket även det kan ta några veckor. Efter beslutet från kommunen har man, vid ett negativt utfall möjlighet att överklaga. Överklagningstiden är ca. 4 veckor från det att beslutet har kungjorts i poit (post och inrikes tidningar). Exempelvis om man har fått ett nej till bygglov eller att en granne överklagar för att dem ej är nöjda med beslutet. Vid dessa tillfällen finns det då risk att det uppstår förseningar som kan dra ut på tiden, och den tiden beror på fall till fall.
Tid: Kommunen har på sig 10 veckor för beslut om bygglov. (Överklagningstiden är ca. 4 veckor, samt att det då finns en risk för förseningar)

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Här sätts konstruktörerna in, deras uppgift är att ta fram ritningar för de bärande elementen i byggnaden. Konstruktionsritningar redovisar dimensioner och detaljer för byggnationen. De handlingar som oftast krävs till ett tekniskt samråd är grundplan, stomplan, bjälklagsplan, takplan, sektion och diverse detaljer.
Tid för framtagning: ca. 2 veckor.

Tips – Läs vår artikel “Varför behövs konstruktionsritningar?” HÄR.

BYGGHANDLINGAR

Bygghandlingar är en vidareprojektering av konstruktionsritningarna. De kan vara uppställningsritningar på balkar, pelare eller bjälklag, samt tillhörande detaljer för infästningarna. Här kan man även ta fram fler detaljritningar vid behov, till exempel dörr-, vägg-, wc- och köksuppställningar. Dessa handlingar är ett bra sätt att kvalitetssäkra byggnationen och att hjälpa entreprenören steg för steg i utförandet.
Tid för framtagning: 2-6 veckor (beroende på vilka och hur många ritningar).

Tips – Läs vår artikel “Bygglovshandlinagar vs. bygghandlingar” HÄR.

TEKNISKT SAMRÅD

Ett tekniskt samråd är ett möte där de personer som är berörda av byggprojektet (kontrollansvarig, byggherre, byggnadsnämnden) går igenom och klargör allt inför byggstarten. Vid det tekniska samrådet går man bland annat igenom förslaget till kontrollplan och de tekniska handlingarna som efterfrågats till mötet. Tekniskt samråd krävs för att erhålla ett startbesked och när ett sådant är utfärdat får man påbörja byggnationen.
Tid: rekommenderas att boka ca. 3 veckor innan önskat datum.

Tips – Läs vår artikel “Vad behövs inför ett tekniskt samråd?” HÄR.

PLATSBESÖK

Platsbesök av Kontrollansvarig sker löpande beroende på överenskommelse med kund. Detta sker under tiden byggnationen är under uppbyggnad. De platsbesök som görs med kommunen skall även dem bokas in ett antal veckor innan.
Tid: platsbesök med kommun rekommenderas att boka ca. 3 veckor innan önskat datum.

Tips – Läs vår artikel “Därför behöver du en kontrollansvarig” HÄR.

FÄRDIGSTÄLLANDE

Tiden för färdigställande av byggnationen beror på hur entreprenören planerar själva byggandet av villan och under vilka årstider uppförandet sker. Problem som kan skapa förseningar är till exempel brist på material. Under denna tid så sker kontinuerliga platsbesök av Kontrollansvarig.
Tid: ca. 12-18 månader (lösvirke).

SLUTSAMRÅD

Om ett tekniskt samråd genomförts och du fått ett separat startbesked, så kommer det även att krävas ett slutsamråd när byggnationen är klar. Slutsamrådet sker tillsammans med representant från byggnadsnämnden och med den Kontrollansvarige. Under slutsamrådet stäms det av så att kontrollplanen har följts och att de dokument och intyg som krävs för ett slutbesked finns till hands. Finns allt på plats så utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked, och först då är det okej att ta byggnaden i bruk och flytta in i villan.
Tid: rekommenderas att boka ca. 3 veckor innan önskat datum.

 

Med ett slutbesked är det okej att ta byggnationen i bruk!

Publicerat: 2023-06-02

Du kanske också är intresserad av...