Varför behövs konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar – när, vad och hur?


 

Under den senaste tiden har vi tagit emot flera frågor som rör byggkonstruktionsritningar – vad innebär konstruktionsritningar och när behöver man dessa? Därför bad vi två av våra konstruktörer, väl insatta i de utmaningar och krav som ställs på konstruktion, att förklara detta mer ingående. Nedan reder vi ut vad en konstruktionsritning är för något, om och i så fall när du behöver dessa ritningar!

 


 

Vad är en konstruktionsritning?

Efter att arkitekten har gjort A-ritningarna, det vill säga byggnadens utseende, är det konstruktörens uppdrag att ta fram ritningar för de bärande elementen i byggnaden så att byggnaden kan uppföras. Detta ska göras enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS och Eurokoderna. Dessa ritningar, konstruktionsritningar, visar hur byggnaden ska byggas ihop rent praktiskt. I detta stadie ska man även ta höjd för praktiska utmaningar, exempelvis säkerhetsställa att det finns utrymme för isolering.

 

En konstruktionsritning av en traditionell villa innehåller följande detaljer:

  • Grundplan. Grundplatta, grundbalkar och armering.
  • Stomplan. Bärande väggar, pelare, balkar och mellanbjälklag.
  • Takplan. Bärande väggar, takstolar, takbalkar och avväxlingar.
  • Detaljer. Grund-, vägg-, bjälklag-, tak- och infästningsdetaljer.
  • Övrigt. Anvisningar, föreskrifter och överskådliga 3D-vyer.

Vid en mer komplex byggnation krävs det än mer detaljerade ritningar.

Varför behöver man konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar fyller flera viktiga syften, dels ska konstruktionsritningarna lämnas in till kommunen vid tekniskt samråd för att få startbesked för byggnationen. Detta för att visa att alla krav är uppfyllda så att man kan genomföra den byggnation man har fått bygglov för. De är även viktiga under själva byggnationen eftersom snickarna följer konstruktionsritningar ör att allt ska bli rätt och riktigt.

De kan även fungera som en säkerhet för en själv, att man kan vara säker på att det blir som det är tänkt.

När behövs konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar behövs vid nybyggnationer eller större utbyggnader. Det finns emellertid vissa undantag då konstruktionsritningar inte är ett krav för att få startbesked och/eller får bygga på en anmälan, som exempelvis vid byggnation av friggebod eller en mindre tillbyggnad.

Uppstarten av konstruktionsritningar sker när bygglovet har beviljats. Dessa ska sedan visas upp i det tekniska samrådet, och det kan vara både en eller flera konstruktionsritningar som ska visas upp, allt utifrån byggnadens komplexitet.

Behöver du hjälp med konstruktionsritningar?

Publicerat: 2022-10-12

Du kanske också är intresserad av...