Korslimmat trä, ett klimatsmart alternativ

De senaste åren har korslimmat trä blivit ett populärt val av materialval för bärande träkonstruktioner. Materialets mångsidighet och miljövänlighet i jämförelse med exempelvis betong är några av de fördelar som nämns i förklaringen till det ökande användandet.

 

Den ökande miljömedvetenheten har lett till stort intresse för hållbara konstruktioner ur ett klimatsmart perspektiv. Alternativ till traditionella byggmaterial som exempelvis betong har blivit mer efterfrågat. Ett exempel på ett material som blir alltmer populärt är korslimmat trä (förkortat KL-trä), som introducerades i Sverige redan under slutet av 1990-talet.

 

Materialet framställs i fabrik genom att hyvlat virke läggs korsvis i ojämnt antal skikt för att limmas och pressas ihop. Genom den speciella tillverkningsprocessen resulterar slutprodukten ett byggnadsmaterial med en så pass hög hållfasthet att det är möjligt att bygga hus med flera våningar av trä. Forskning har även visat att ett ökat användande av korslimmat trä istället för betong skulle ge betydande minskningar i koldioxidutsläpp, materialet är därmed ett miljövänligare alternativ.

Tack vare materialets förhållandevis lätta vikt jämfört med betong innebär användandet av materialet ett både säkrare och smidigare arbete under själva uppförandet av byggnaden. Även här är materialet ett vänligare alternativ ur miljösynpunkt eftersom materialtransporterna blir både miljövänligare och kostnadseffektivare tack vare den lätta vikten, inte minst för större byggprojekt där transportbilarna har gränser för maximal lastvikt.

 

En av de få begränsningarna med KL-trä, som oftast brukar nämnas vid exempelvis uppförande av flervåningshus, är materialets elasticitet som är betydligt mer påtaglig än betong. Detta åtgärdas genom att öka väggarnas tjocklek till en passande nivå. Trots att väggarna måste byggas tjockare vid användning av KL-trä jämfört med betong blir dock den totala byggnadsvikten lättare tack vare materialets låga vikt.

I framtiden spås KL-trä bli ett mycket populärt val vid uppförande av alltifrån flerfamiljshus till industribyggnader. Men kanske även för mindre husprojekt, där hållbarhet och miljöpåverkan i slutändan avgör valet av byggnadsmaterial.


 

För att läsa mer om KL-trä, se Setra Group: https://setragroup.com/sv/kl-tra/

 

Du kan även erhålla en pdf med Examensarbetet: “Jämförelse mellan väggar av korslimmat trä och armerad betong med finita elementmetoden”

av Kontrollbolagets Oliver Nexén & Jonas Jonsson

 


 

Publicerat: 2021-11-15

Du kanske också är intresserad av dessa...