Solceller – allt du behöver veta

Solceller har blivit ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som det kan ge en chans till ekonomisk besparing. Här ger vi några tips på vad du bör tänka på om du funderar på att investera i en solenergianläggning och reder ut vilka regler som gäller.

Större efterfrågan av solceller – allt du behöver veta

Solceller har blivit ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som det kan ge en chans till ekonomisk besparing. Här ger vi några tips på vad du bör tänka på om du funderar på att investera i en solenergianläggning och reder ut vilka regler som gäller.

Allt fler av våra kunder efterfrågar installation av solcellsanläggningar på sina tak och fasader. En solcellsanläggning består vanligtvis av tiotals seriekopplade solpaneler, ofta placerade på husets tak eller fasad, som producerar likström. Via en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som sedan används för att tillgodose hushållet med el.

Vilka regler gäller?

Att uppföra en solcellsanläggning på en byggnad är bygglovspliktig om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Det finns dock undantag från lovplikten. För att uppförandet av solceller ska vara bygglovsbefriade ska projektet uppfylla ett antal kriterier, dessa innefattar bland annat att solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att de ska följa byggnadens form.

En uppmaning är att alltid utgå ifrån att bygglov krävs. Detta då vissa parametrar såsom riksintressen och kulturmiljö kan påverka bygglovsplikten. Ta kontakt med bygglovsavdelningen i din kommun för att få reda på exakt vad som gäller för din fastighet.

Ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ

En fördel med att ha en egen solcellsanläggning är att det är ett miljövänligt alternativ till energiproduktion. Den negativa miljöpåverkan av solceller kommer i princip enbart från produktionsprocessen av själva solpanelerna. Det tar 2,5 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till produktionen, men med tanke på att en solpanel ska hålla i över 25 år är det förhållandevis lite energi på lång sikt.

Den andra stora fördelen med en egen solcellsanläggning är att det är en investering som på längre sikt kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaden för att uppföra solceller varierar beroende på anläggningens storlek. Nyligen tog riksdagen ett beslut om ett “grönt skatteavdrag” som möjliggör avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Avdraget sänker den totala kostnaden för uppförandet av en anläggning och därmed även återbetalningstiden, vilket i snitt är 10-14 år.

  • Välj rätt installatör – Försäkra dig om att det genomförs fackmannamässigt. Se till att läsa referenser om de olika företagen som erbjuder solceller.
  • Försäkring – Se till att ersättning för eventuella skador på anläggningen täcks av din hemförsäkring.
  • ALP-blanketten – Innan du börjar bygga ska du tillsammans med installatören skriva under en föranmälan till nätföretaget, en så kallad ALP-blankett.
  • Rätt val för er – Innan ni bestämmer er för att uppföra solceller bör ni se över behovet och jämföra det med kostnaderna. Kanske finns det andra alternativ som passar er bättre, både ur miljö- och kostnadsperspektiv.

För frågor om bygglov och andra regler, se boverkets hemsida.


Publicerat: 2021-11-14

Du kanske också är intresserad av...