Konstruktion

Vi konstruerar såväl enkla, som mer komplexa bygg- och anläggningsprojekt.

Våra konstruktörer är väl insatta i de utmaningar och krav som ställs på konstruktion och dimensionering oavsett projektets storlek och komplexitet.

Komplexa projekt
Enkla projekt

Vid nybyggnation eller större utbyggnader behövs ofta en eller flera konstruktionsritningar i samband med tekniskt samråd för att få startbesked.

En byggnadskonstruktör är ansvarig för att ta fram ritningar för de bärande elementen i en ny byggnad. När konstruktören tar fram en K-ritning ska det göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler, EKS, samt Eurokoderna (Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk).

Konstruktionsritningar skiljer sig från vanliga bygglovsritningar eftersom de är betydligt mer detaljerade.

En konstruktionsritning av en vanlig villa innehåller detaljer om följande:

  • Grundplan. Grundplatta, grundbalkar och armering.
  • Stomplan. Bärande väggar, pelare, balkar och mellanbjälklag.
  • Takplan. Bärande väggar, takstolar, takbalkar och avväxlingar.
  • Detaljer. Grund-, vägg-, bjälklag-, tak- och infästningsdetaljer.
  • Övrigt. Anvisningar, föreskrifter och överskådliga 3D-vyer.

 

Referensprojekt

Kontrollbolagets tjänster

Kontrollbolaget är ett företag inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar, som hjälper såväl företag som privatpersoner.