Energibalansberäkning

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning (energiberäkning) måste upprättas.

När, hur och varför?

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige.

En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning (energiberäkning) måste upprättas.

En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikälla och ventilation som används.

 

Primärenergital – byggnadens energiprestanda

 

En energibalansberäkning (energiberäkning) resulterar i ett primärenergital, vilket är ett mått på byggnadens energiprestanda, och är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav. För ett småhus >130 m2 får primärenergitalet vara högst 90 kWh/m2 och år och en lokal 70 kWh/m2 och år.

 

Om Atemp (den totala invändiga arean som värms upp mer än 10 °C) är mindre än 50 kvadratmeter ställs inget krav på energiprestandan, utan endast Um (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) och klimatskärmens täthet. Um får vara högst 0,33 (W/m2 K ) och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage får vara högst 0,6 (l/s och m2). Um verifieras genom U-medelvärdesberäkning och lufttäthet bestäms normalt genom provtryckning. Du kan såklart beställa en U-medelvärdesberäkning med samma formulär.

 

De handlingar och uppgifter som behövs för att göra en energibalansberäkning (energiberäkning) är om möjligt; bygglovsritningar, vilken uppvärmning som fastigheten har, vilken ventilation, tak- vägg- och golvuppbyggnad (konstruktionsritningar om möjligt), om solceller så behövs beräknad årsförbrukning, yta, lutning och effekt, samt U-värden* på fönster och dörrar.

 


 

*Ett dörr eller ett fönsters U-värde är ett bra mått på hur dess energiegenskaper står sig i konkurrensen med andra fönster. U-värdet anger produktens totala värmemotstånd och gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde ett fönster eller en dörr har, desto bättre isoleringsförmåga

Småhus/enbostadshus

Om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning för småhus/enbostadshus så fyller du enkelt i formuläret som guidar dig vilken information som krävs.

Energibalansberäkning* : 3 995 kr plus moms

*U-medelvärdesberäkning utförs av oss.

 

Om det redan är en u-medelvärdesberäkning framtagen läggs det till detta under ”Teknisk beskrivning”, och priset blir då;

Energibalansberäkning, där U-medelvärdesberäkning redan finns: 2 995 kr plus moms
Enbart en U-medelvärdesberäkning : 1 995 kr plus moms

 

Beräkningen utförs med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE från EQUA, enligt de aktuella byggreglerna.

Flerbostadshus/lokal

Pris på offert

Om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning eller U-värdesberäkning av flerbostadshus/industrilokal, kontakta
marcus.nordlov@kontrollbolaget.se för offert.

Beräkningen utförs med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE från EQUA, enligt gällande BBR.

Referensprojekt

Kontrollbolagets tjänster

Kontrollbolaget är ett företag inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar, som hjälper såväl företag som privatpersoner.