Integritetspolicy

Välkommen till Kontrollbolagets sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan alla detaljer så skulle vi vilja highlighta tre punkter som visar vad detta dokument handlar om. Dessa punkter är viktiga för oss då vi även vet att de är viktiga för dig.

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kontrollbolaget by ilo AB (här Kontrollbolaget), 559060-3873, Borgviksvägen 9, 805 95 Gävle, är bland annat programleverantör av webbaserade QMP1090, samt SIS QMP1090 som säljs via Swedish Standards Institute AB.

Kontrollbolaget är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i

QMP1090, här Tjänsten, och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på QMP1090s hemsida under https://www.kontrollbolaget.se/contact/our-story/integritet-och-sakerhet/

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är ”Kunden”som är det registrerade bolaget hos Kontrollbolaget, vilket kan vara konstruktörer, entreprenörer, små och medelstora företag samt föreningar. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen “Administratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Kontrollbolaget avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Kontrollbolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar

med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du registrerar dig och mottar vårt nyhetsbrev
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vårt syfte med lagring av personuppgifter

Om du är kund eller samarbetspartner samlar och lagrar vi personuppgifter i vårt CRM-system. Uppgifter vi lagrar är namn, telefonnummer, e-postadress och befattning på ditt företag eller organisation. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig, till exempel en konsultleverans och uppföljning av leverans. I en avtalssituation kan också dina uppgifter komma att lagras i vårt bokföringssystem.

Vi kan också lagra uppgifter om dig om vi tror att vi kan ha ett framtida samarbete. Vi kan till exempel skicka inbjudningar till event, kundseminarier eller vårt regelbundna nyhetsbrev.

Kontrollbolaget samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.

Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till.

När du kontaktar oss via någon av Kontrollbolagets kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Kontrollbolagets hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Om du är en potentiell rekrytering eller underleverantör lagrar vi information om dig i vårt rekryteringsverktyg. Förutom namn och kontaktuppgifter lagras din CV som kan innehålla bild och födelsedatum. Detta gör vi inte utan ditt samtycke.

De personuppgifter vi lagrar är endast för vårt eget bruk, hanteras av egen personal och kommer inte att lämnas ut eller säljas till annan aktör eller användas för andra syften än de ovan redovisade.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kontrollbolaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Kontrollbolaget radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd. En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Dina rättigheter

Återkallande av samtycke
Du kan närsomhelst återkalla samtycke genom att skicka ett mail till info@kontrollbolaget.se. I förekommande fall kan du använda för detta avsedd länk i utskick eller nyhetsbrev.

Radering och korrigering av uppgifter
Om du vill ha dina uppgifter helt raderade eller korrigerade kan du skicka ett mail till info@kontrollbolaget.se. Vi raderar uppgifter direkt om det inte finns lagkrav på längre lagringstid.

Har du frågor om vår integritetspolicy kan du maila oss på info@kontrollbolaget.se.

Cookies

Den här webbplatsen använder sig av Cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att webbsidan ska ska ge dig en bättre användarupplevelse nästa gång du besöker den.

Cookies ger oss också besöks- och användarstatistik som ger oss information om hur vi kan förbätta webbplatsen för besökaren. Till vår hjälp för att kunna se besöks- och användningsstatistiken används tjänsten Google Analytics. Mer information om Google Analytics tjänst finns här.

För mer information om Cookies, se Post och Telestyrelsens webbplats.