Visualisering

Att ge dig möjligheten att kunna ta del av en visualiserad bild av dina visioner är en av nycklarna för ett lyckat projekt för oss på Kontrollbolaget.

Vi kan erbjuda visualisering av dina idéer och tankar i form av verklighetstrogna bilder, 3D-animationer och modeller.

Vision
Beslutsfattande
Helhetsintryck

Vision

Med hjälp av visualisering kan vi skapa och förverkliga kundens visioner. Hjälpa dem att avgöra vilken färg, form eller miljö dem letar efter.

Beslutsfattande

Det är ett fördelaktigt verktyg i bestämmelser av byggrelaterade saker för att få en känsla av detta innan något påbörjas, kan alltså vara i stöd för beslutsfattande.

Helhetsintryck

Visualiseringar kan vara ett effektivt sätt för kunden att få se en helhetsbild av sitt byggprojekt innan det
påbörjas.

När behövs en visualiserare?

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt växer även intresset för avancerad visualisering av byggprojekt. Genom design och animering kan man komma ett steg närmare sin vision av hur man vill att exempelvis ett hus eller ett enskilt rum ska se ut, det skapar också en möjlighet att fastställa de gemensamma förväntningarna på projektet innan det faktiska byggandet har påbörjats. Med hjälp av dagens tekniska verktyg är det möjligt att skapa detaljerade och verklighetstrogna återgivningar av byggprojekt, helt baserade på kundens individuella önskemål. Lägg där till den avancerade VR–tekniken som möjliggör ytterligare en dimension i upplevelsen att få se sina byggvisioner i en datorsimulerad verklighet.


Hjärnans kapacitet att behandla bilder

 

Skälet till att bilder är så tilltalande för oss människor handlar i grund och botten om hur vår hjärna fungerar när den tar emot och behandlar information. Medan vi egentligen inte ens har medfödd kognitiv kapacitet för att behandla ord har vi helt andra förutsättningar när det gäller bilder.

  • Vår hjärna kan registrera bilder som endast visas i 13 millisekunder.
  • Vi kan få en uppfattning av en visuell scen på mindre än en tiondels sekund.
  • 90 procent av informationen som mottages av hjärnan är visuell.
  • Hjärnan processar bilder 60. 000 gånger snabbare än text.
  • Vi minns bara 10% av information vi hört tre dagar efter att ha hört det, men minns 65 % av informationen om den hängde ihop med relevant bild.

(Källa: Visual Teaching Alliance & LifeLearn)

 


 

Referensprojekt

Kontrollbolagets tjänster

Kontrollbolaget är ett företag inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar, som hjälper såväl företag som privatpersoner.