Grön el och bra miljöval – vi reder ut begreppen


 

Flera av våra svenska elbolag erbjuder idag det som brukar kallas för Grön el, en benämning som antyder att det finns ett miljövänligt alternativ för dig som konsument. Men vad betyder egentligen grön el och energi? Här reder vi ut begreppen och vad som gäller för dig som konsument.

 


 

Grön el och gröna energikällor

Lite förenklat kan man säga att grön el syftar på den el som är producerad genom förnybara energikällor, vilka oftast benämns som gröna energikällor eller grön energi. Några exempel på förnybara källor är vattenkraft, vindkraft och solkraft. Den el som saluförs som grön el kan komma från en eller flera av dessa källor. Om benämningen grön el används rör det sig oftast om så kallad ursprungsmärkning, vilket innebär en garanti på att den mängd el som förbrukas kommer från en förnybar ursprungskälla. Däremot finns det inte några krav gällande miljö- och klimatpåverkan i övrigt.

En viktigt aspekt att ha i åtanke när man pratar om grön el är att du som konsument inte kan räkna med att just den el som du förbrukar är producerad genom förnybara energikällor. Den el som du förbrukar kommer sannolikt från samma källa som den el som övriga i ditt närområdet får. Konceptet fungerar istället så att elleverantören garanterar att den totala mängd grön el som kunderna förbrukar har producerats från förnybara källor tidigare.

 

Det bästa alternativet ur ett miljövänligt perspektiv

Som vi har redogjort för ovan är grön el är ett relativt urvattnat begrepp som lätt kan uppfattas som förvirrande med tanke på vad det egentligen innebär. Det positiva ur ett miljöperspektiv med att välja ursprungsmärkt förnybar el är att konsumenterna visar sin vilja att konsumera el som är producerad på ett förnybart och hållbart sätt. En ökad efterfrågan på förnybar el kommer på sikt skynda på utvecklingen av miljövänlig och hållbar elproduktion.

Är man på jakt efter ett miljövänligt alternativ rekommenderar vi på Kontrollbolaget att man söker efter el som är märkt som Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Likt grön el garanterar den märkningen elens ursprung från förnybara energikällor, men till skillnad från grön el ställer Naturskyddsföreningens märkning även krav på att den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.


 

Läs mer om märkningen Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

 


 

Du kanske också är intresserad av...