Energibalansberäkning vs Energideklaration

Fråga:

Varför behöver jag ta fram en energibalansberäkning när jag ska bygga hus och vad skiljer den sig från en energideklaration?

Svar från Kontrollbolaget:

Boverket har krav på vad en byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering. Vid en energibalansberäkning tar man fram dessa och resultatet är ett primärenergital och det är ett mått på byggnadens energiprestanda. Energibalansberäknings tas fram innan byggnadens börjar byggas och det är sällan denna stämmer till 100 %, så man ställer också krav på en verifiering, genom en så kallad energideklaration. Vid en verifiering kan man både beräkna och mäta. Detta görs normalt två år efter att byggnaden tagits i bruk.

Ur frågor och svar från Bygglov & Bubbel 2018.

Beställ din energibalansberäkning här!

Energibalans- samt U-värdesberäkning.