Pierre Entreprenad med framåtanda

PIERRE ENTREPRENAD – EN 60-ÅRING MED SÅVÄL FRAMÅTANDA SOM FRAMTIDSHOPP


 

I år firar Gävleföretaget Pierre Entreprenad 60-årsjubileum. Bolaget grundades 1959 av Claes Pierre och utför byggarbeten inom industri, offentlig sektor och svensk fastighetsbransch. Idag styrs verksamheten av Fredrik Pierre, barnbarn till grundaren. Under hans ledning har företaget ingått samarbete med Kontrollbolaget och vi passade därför på att fråga honom om hans syn på företagsdrift och framtiden.

 


 

FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT SKAPA FÖRTROENDEN.

Grattis Fredrik, till 60-årsjubiléet! Vad tycker du är viktigt när man driver ett företag, i din roll som vd?

 

– Tack! Ur mitt perspektiv är det oerhört viktigt att personalen trivs. I egenskap av familjeföretag eftersträvar vi en stark samhörighetskänsla och en långsiktighet i relationen till våra anställda. Det är också viktigt att ta hand om sina kunder och erbjuda god kvalitet och service, bra priser och ett trevligt bemötande. Ytterligare krävs det förstås en balans mellan kundfokus och god lönsamhet. Sist, men inte minst, behöver företaget fortsätta utvecklas för framtiden. Vi satsar för tillfället på att bygga nya kontor, men även miljöaspekter blir allt viktigare.

 

Hur har ni hanterat konjunkturer, med tanke på byggbranschens svängningar?

 

– Vi har tacklat förändringar bra, faktiskt. Vi är väletablerade i regionen och arbetar huvudsakligen med kommunala byggprojekt, som nyanläggningar och ombyggnationer av skolor och industrilokaler. Det innebär få toppar ifråga om uppdrag, men i gengäld har vi en jämnare jobbingång.

Det gäller att vara nyfiken och vaken för att hitta nya typer av projekt. Vi medverkade till exempel när basstationerna till 3G-nätet byggdes ut och har även utfört bredbandsutbyggnad. Vår verksamhet vilar på en bred bas och vi sysslar med allt i från rivning och betongrenovering till industrigolvläggning. Mycket tack vare en flexibel personal, som behärskar fler arbetsområden än de ursprungligen anställdes för. Det gör att vi kan omorganisera lätt.

 

Hur ser du på framtiden?

 

– Den känns ljus, även om många menar att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Men då får vi helt enkelt ta extra krafttag för att hitta nya kunder. Det gäller att backa tillbaka ett steg och lära av sin historia. Nu har vi varit med några cykler och vet att vi får bredda oss geografiskt om de lokala projekten skulle gå ner i antal. Tidigare har vi bland annat renoverat Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala. Sedan tror inte jag personligen att vi står inför en omfattande lågkonjunktur. Sverige växer och det behövs ständigt fler skolor och sjukhus, så det finns fortfarande jobb i byggsektorn. Det gäller att vara mån om sin personal, för att kunna bibehålla kompetensen inom företaget.

 

Hur jobbar ni med kundurval och samarbetspartners?

 

– För oss är det viktigt att skapa förtroenden. Därför arbetar vi mot våra beställare genom så kallad partneringentreprenad, en samverkansform som bygger på förbestämda vinstmål, timbaserad redovisning och gemensamma lösningar. Vi tycker att det ger oss god kontakt med våra uppdragsgivare.

Stabilitet och långsiktighet är något vi verkligen värdesätter i kundrelationer, och då måste ju båda parter känna sig nöjda med affären. I det avseendet känner vi att vi matchar Kontrollbolaget väl. Det finns ett talesätt att ”bra jobb föder nya jobb” och det är inte minst utifrån förmågan att leverera som vi väljer våra samarbetspartners. Bra jobb är den bästa reklam du kan få.

 

BRA JOBB ÄR DEN BÄSTA REKLAM DU KAN FÅ.


 

FAKTA OM PIERRE ENTREPRENAD

1959-2019

 

År 1959 grundade Claes Pierre det som i dag är Pierre Entreprenad i Gävle AB.

Claes reste runt i Sverige och utförde olika typer av byggnads- och brobyggnationer. Claes pappa Mattias var en mästare på stenarbeten och kallades Ragundagranitens mästare. Sune, son till Claes, började sin bana vid tidig ålder och fick med åren ansvarsfulla arbetsuppgifter och tog senare över företaget.

 

Fredrik Pierre, son till Sune, driver idag Pierre Entreprenad och han har en filosofi om att inget är omöjligt och att allt går att lösa. Fredrik har arbetat inom företaget sedan 1985 och kan det helt utan och innan. Han har likt sin far arbetat hårt och med tiden övertagit ansvaret och utvecklat företaget till den nivå där det befinner sig i dag. Företaget är nu en heltäckande entreprenör som är otroligt stabil. Alla avdelningar utvecklas kontinuerligt och visar på fina resultat.

 

Läs mer på pierre.se

 


 

Du kanske också är intresserad av...