Ny lag om klimatdeklaration

Ny lag om klimatdeklaration föreslås gälla 2022 – vad innebär den?

Regeringen föreslår en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader från och med 1 januari 2022. Syftet med den tilltänkta lagen är att minska klimatpåverkan i samband med uppförandet av nya byggnader. Här reder vi ut vad den nya lagen innebär och vilka projekt som omfattas av den.

 

Den nya lagen om klimatdeklaration skulle innebära krav på att byggherren, i samband med uppförandet av en ny byggnad, måste redovisa en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet för att få slutbesked enligt plan- och bygglagen. Syftet med att införa krav på en klimatdeklaration är att det i förlängningen kan bidra till en minskning av de totala utsläppen under byggnadens livscykel.

 


 

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration utgörs av en beräkning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet. För att göra en klimatdeklaration behövs en resurssammanställning, vilket utgörs av en sammanställning av den energi­ och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under byggskedet. Detta innefattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Resurssammanställningen gör byggherren oftast i samband med att den ekonomiska kalkylen för projektet upprättas.

 

Byggherren har ansvaret

Det är du som ska uppföra den nya byggnaden som har ansvaret för att klimatdeklarationen tas fram och att den lämnas in. För att kommunen ska kunna utfärda slutbesked för byggnaden måste du kunna visa att du har lämnat in klimatdeklaration till Boverket. Förutom en dokumenterad klimatprestanda kan en klimatdeklaration bidra till fördjupad kunskap om olika byggnaders resursflöden och dess klimatpåverkan. Detta kan i sin tur öka möjligheterna för att minska mängderna material och avfall vid framtida projekt, vilket även kan leda till att byggnadskostnaderna minskar. 

 

Vilka typer av projekt omfattas av den nya lagen

Kravet på klimatdeklaration kommer enbart att gälla för nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov, alltså inte vid om- eller tillbyggnationer. Det finns emellertid några betydande undantag där klimatdeklaration inte behövs, exempelvis gäller inte lagen för projekt med byggnader där byggherren är en privatperson och denne uppför byggnaden privat. Lagen gäller inte heller byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år.

 


 

Läs mer om klimatdeklaration och den tilltänkta lagen på Boverkets hemsida.

Du kanske också är intresserad av...