Trä och betong – det nya hybridelementet för en hållbar framtid

Trä och betong

 

Under en längre tid har betong varit det traditionella byggelementet i för flerbostadshus i Norden. Med ambitionen att sänka nivån av byggindustrins koldioxidutsläpp har den finska trätillverkaren Metsä Wood tagit fram ett nytt hybridelement för väggkonstruktioner bestående av både trä och betong. Är det här framtidens väggelement?

 

Närmare 80 procent av de svenska flerbostadshusen byggs med betongstomme, endast en fjärdedel av husen byggs med trästomme. Betongmaterialets dominans är självklar med tanke på alla dess fördelar. Som byggmaterial är betong både smidigt och kostnadseffektivt, samtidigt som det är robust och har lång livslängd. Betongindustrin har under de senaste decennierna dessutom utvecklat betong som har lägre klimatpåverkan än tidigare.

 

I takt med ökad klimatmedvetenhet och behov av hållbara lösningar, inte minst bland konsumenterna, har vi successivt börjat se allt fler alternativ till de traditionella byggmaterialen. Finska Metsä Wood, en av Europas ledande tillverkare av miljövänliga träprodukter för bygg- och transportbranschen, har tillsammans med sin samarbetspartner Lipa-Betoni tagit fram ett nytt väggelement bestående av en kombination av trä och betong.

 

Det nya så kallade hybridsandwichelementet kan användas som ett klimatsmartare alternativ till betong, utan att byggföretagen behöver förändra de traditionella byggmetoderna, vilket också innebär att övergången till att börja använda materialet kan ske relativt snabbt.

 

Eftersom hybridelementet väger mindre än vanlig betong går processen relativt snabbt från tillverkning till byggklart material ute på byggarbetsplatsen. Materialets nätta vikt innebär även att transportutsläppen blir mindre och väl på plats är de enklare att lyfta än traditionella väggelement.

 

Om Metsä Woods nya material är framtidens väggelement får tiden utvisa, men här på Kontrollbolaget ser vi med spänning på framtiden och byggbranschens ständiga utveckling.

 


 

Det är alltid väldigt spännande när det händer något nytt inom byggbranschen, som det här nya hybridelementet. Hållbarhet och miljö är en mycket viktig fråga för oss på Kontrollbolaget, vilket gör den här nyheten väldigt intressant
–Viktor Lundin, VD Kontrollbolaget


Byggbranschens miljöpåverkan:

  • Byggindustrin står för ca 30 procent av världens koldioxidutsläpp. I Sverige är siffran ca 20 procent.
  • 79 procent av de Svenska flerbostadshusen byggs med betongstomme.
  • 20 procent av de Svenska flerbostadshusen byggs med trästomme
  • Material bestående av cementvaror och byggtransporter är några aspekter som bidrar till negativ klimatpåverkan.

Boverket har tidigare flaggat för att byggsektorn är en stor miljöbov.

 

Läs mer om MetsäWoods hybridmaterial

Läs mer om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på Boverket

 


 

Du kanske också är intresserad av...