20 år sen millennieskiftet – framtiden inom byggindustrin som blev verklighet

Nu har det snart gått 20 år sedan millennieskiftet. Hur våra digitala klockor och datasystem skulle reagera på det nya årtusendet var då ett mysterium, eller en hajp från media kanske. Och många gav digitaliseringen en extra tanke denna natt. Idag kan vi med säkerhet säga att millennieskiftet var startskottet för den digitala revolutionen.

Vi gjorde en djupdykning hur digitaliseringen har påverkat byggbranschen under de senaste 20 åren. Att lista alla digitala händelser sedan millennieskiftet visade sig vara en omöjlighet. Istället har vi valt ut tre begrepp som under de senaste 20 åren utvecklats från idé till att idag vara en färdig produkt som anammats av entreprenörer, byggherrar och gemene man. Den röda tråden är tydlig – kommunikation!

TRE FRAMTIDSTANKAR SOM BLIVIT VERKLIGHET

 

1.Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Efter millennieskiftet började begreppet BIM (byggnadsinformationsmodell) användas flitigt inom byggsektorn. Begreppet kunde ha olika innebörd beroende på vem man pratade med och det rådde ofta förvirring mellan projekterings bolagen och beställarna.

Mellan 2008 och 2013 reder man ut begreppen internationellt och fastställer en standard. I vår djupdykning ser vi att flera framgångsrika företag med specialistkompetens inom BIM startar 2016.

Digitaliseringen har till stor del möjliggjort utvecklingen av BIM men det handlar mer om ett förhållningssätt till information och metoder än tekniska lösningar. BIM har blivit en av de absolut viktigaste komponenterna för att uppnå högre kvalitet, ökad effektivitet och bättre lönsamhet i bygg- och förvaltningsbranschen. Många aktörer inom projektering och entreprenad har redan börjat tillämpa BIM fullt ut i sina processer. Detta innebär stora förändringar i processer och kravställande för hela branschen.

 

2. Smarta hem

Redan 1999 myntade den brittiske entreprenören Kevin Ashton uttrycket Internet of things och syftade då på ett världsunikt nätverk av föremål som kopplades till radio-frequency identification (RFID).

Internet of Things, eller Sakernas Internet som vi säger på svenska, handlar om prylar som är anslutna till varandra och som kan dela eller skicka information, till exempel via Bluetooth, Wifi, eller internet. Experter har enligt forskningsrapporter uppskattat att år 2020 kommer IoT bestå av mellan 20,8 och 50 miljarder prylar. Marknadsvärdet prognostiseras till 80 miljarder dollar.

Sverige är idag ett av de ledande länderna inom utvecklingen. En del av detta är Smarta hem, en industri som växer och blir allt mer populär bland konsumenter och industrier.

 

3. Pappershantering ersätts av appar

Det regelverk som omgärdar byggindustrin är komplext. Utvecklingen tillför även skärpta krav, nya lagar, regler och föreskrifter som påverkar företagen i branschen. Administrationen kring detta är snårig och kräver mycket tid. 2016 lanserar vi på Kontrollbolaget den digitala tjänsten QMP1090™, ett webbverktyg som effektiviserar kravställning, kontroll och verifiering av byggprojekt inom stål, betong och träkonstruktioner. QMP1090™ beskrivs som ett revolutionerande verktyg för byggindustrin. Samma år lanseras fler digitala verktyg och appar som förenklar och effektiviserar administrationen inom byggbranschen. SIS, Svenska institutet för standarder, ligger bakom mycket av detta tack vare sin satsning på att hjälpa företag att digitalisera innovationer.

 

 


En rekommendation

Idag bör alla bygg- och anläggningsföretag se över i vilken utsträckning deras verksamhet kan digitaliseras. Att inte digitalisera är att potentiellt förlora sin konkurrenskraft inklusive möjligheten att konkurrera om upphandlingar och/eller att attrahera den bästa arbetskraften. Denna rekommendation går att läsa i Sveriges Byggindustrier slutrapport från 2018, Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen.

 


 

Du kanske också är intresserad av...