När behöver du kontakta din kontrollansvarige?


 1. Efter beviljat bygglov och inför tekniskt samråd

  – Ett startbesked behöver utfärdas av kommunen innan ni får börja bygga.

 2. Närprojektet ska påbörjas och ni börjar bygga vid eventuella ritningar

  – Om ni till exempel gjort ändringar i ritningar, i konstruktionen, etc.

 3. När ni kommit en bit in i projektet

  – Innan ni gjuter plattan.
  – När stommen är rest och huset är tätt.

 4. Innan ni ska flytta in. Inför slutsamråd.

  – För att få ta byggnaden i bruk så behövs ett slutbesked av kommunen.

 


 

 

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbete håller en bestämd kvalitetsnivå.


Läs mer på vår tjänst Kontrollansvar, och i våra övriga artklar:

Checklista – När behöver jag en kontrollansvarig?

Nyhet: Därför behövs en kontrollansvarig.


Publicerat: 2021-10-14

Du kanske också är intresserad av...