När behöver jag en kontrollansvarig?

Vad innebär egentligen kontrollansvar och vad är den kontrollansvariges uppgifter? Det kan vara svårt att veta när du behöver anlita en eller flera kontrollansvariga, ta del av vår checklista nedan för att se om du är i behov av kontrollansvar.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan. För att arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

En kontrollansvarig ser även till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs. Syftet med kontrollansvar är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå.


När behöver du anlita en kontrollansvarig?

Du behöver oftast en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som exempelvis kräver:

  • Bygglov
  • Rivningslov
  • Marklov
  • Samt övrig anmälan när du ska bygga nytt eller ändra en byggnad där bärande delar påverkas.

 

När behöver du INTE anlita en kontrollansvarig?

Det finns undantag för när du inte behöver kontrollansvar, detta gäller exempelvis vid följande:

  • Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan
  • Mindre ändringar av en- eller tvåbostadshus, uthus, garage och andra små byggnader
  • Vid flytt av en eller flera enkla byggnader
  • Mindre åtgärder som kräver marklov

 

Är du osäker om du behöver en kontrollansvarig eller inte?

Är du i behov av en kontrollansvarig eller vill du veta mer om kontrollansvar?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Källa: Informationen är hämtad från Boverkets hemsida.

Publicerat: 2021-02-05

Du kanske också är intresserad av...