Energibalansberäkning- När, hur och varför?

Energibalansberäkning - När, hur och varför?

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning måste upprättas.

En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikälla och ventilation som används.

 

Energibalansberäkningen resulterar i ett primärenergital, vilket är ett mått på byggnadens energiprestanda, och är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav. För ett småhus får primärenergitalet vara högst 90 kWh/m2 och år och en lokal 80 kWh/m2 och år.

 

Om Atemp (Den totala invändiga arean som värms upp mer än 10 °C) är mindre än 50 kvadratmeter ställs inget krav på energiprestandan, utan endast Um (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) och klimatskärmens täthet. Um får vara högst 0,33 (W/m2 K ) och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage får vara högst 0,6 (l/s och m2). Um verifieras genom u-värdesberäkning och Lufttäthet bestäms normalt genom provtryckning.

Genom att du enkelt fyller i ett formulär med fakta kring din byggnad, så utför vi en energibalansberäkning som levereras per e-post efter endast 2-5 arbetsdagar till priset 2 995 kr exkl. moms. Priset för endast U-värdesberäkning är 1 495 kr exkl. moms.

 

Om du vill göra en beställning – fyll i formuläret här, eller kontakta oss via e-post eller telefon på info@kontrollbolaget.se eller
+46 26 – 16 60 30

 


Läs mer om energikrav på Boverkets hemsida.

Du kanske också är intresserad av...