Så ökar du kunskapen om kravställning


 

Än idag finns det stor förbättringspotential på efterlevnad av utförandet av stålkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 och här är några av de vanligaste briserna som jag stött på:

  • Ofta finns bristande medvetenhet hos projektörer och entreprenörer gällande standarder och vilka krav det innebär
  • Det är svagt fokus hos Byggnadsnämnderna på området, vilket leder till att slutbesked ofta ges alltför lättvindigt
  • Otydliga beställare ger ofta otydliga krav, som blir svåra att följa upp

Här följer mina tre tips för att att komma tillrätta med bristerna och som ökar kunskapen om kraven för projektering och utförande av stålkonstruktioner i enlighet med SS-EN 1090- del 1 och 2.

  1. Beställ handboken för utförande av stålkonstruktioner här
  2. Använd kravställningsverktyget QMP1090 för att generera kompletta kravrapporter
  3. Gå utbildning i SS-EN 1090-2. Anmäl dig här

 


 

Du kanske också är intresserad av...