SIS går in som återförsäljare

Miljardbesparingar beräknas inom byggindustrin – SIS går in som återförsäljare

QMP1090™ – en digital game changer för byggindustrin. Verktyget har potential att förkorta arbetstiden med över 80% procent, vilket resulterar i att tio tusentals kronor kan sparas under en enstaka byggprojektering, och över miljarden inom byggindustrin totalt.

Nu har SIS, Swedish Standards Institute gått in som återförsäljare av QMP1090™ vilket innebär utvecklade funktioner och fler tillgängliga standarder för användarna.

QMP1090™ är ett digitalt verktyg som används av certifierade konsulter inom byggbranschen som arbetar med krav, kontroll, verifiering, uppföljning, rutiner och instruktioner för att kvalitetssäkra byggprojekt.

 

Idag finns ett pågående samarbete mellan SIS och Kontrollbolaget som har utvecklat QMP1090™. Kontrollbolaget har via ett licensavtal rätt till upphovsrätten till de standarder som idag ingår i tjänsten. Att SIS nu går in som återförsäljare innebär att fler funktioner kan automatiseras och fler standarder kommer att bli tillgängliga i verktyget.

 

–    Kontrollbolaget och verktyget QMP1090™får den bästa och mest kompetenta säljkåren som verkligen vet vad standarder betyder och vad det innebär att jobba med dom – långsiktigt. Det innebär att vi kommer att nå ut till potentiella marknaden mycket, mycket bättre., säger Pernilla Eriksson, VD på Kontrollbolaget i en kommentar till samarbetet.

 

Utöver den besparade administrationstiden för användarna så kommer kvaliteten i de aktuella byggprojekten att öka. Det kommer bli enklare för företagen att följa regelverken och de kommer enklare kunna visa hur de metodiskt arbetar med miljö-, kvalitets- och säkerhetsfrågor med hjälp av QMP1090™.

 

–     Verktyget ger idag användarna möjligheten att direkt i QMP1090™, förutom att ta fram kravmatrisen, även skapa en kontrollplan med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för ett projekt,förklarar Viktor Lundin, Grundare av Kontrollbolaget.

 

Att SIS blir återförsäljare är även ett stort steg för framtidens digitala byggbransch. Det är en oerhört komplex miljö där ansvarig för kontrollerna ska förhålla sig till flertalet standarder. Visionen är att fler standarder ska bli tillgängliga i verktyget, och därmed ska fler företag inom byggbranschen kunna använda sig av verktyget.

 

–    Vi vet vilka typer av utmaningar olika branscher står inför. I vårt samarbete upptäcker vi ständigt nya möjligheter. Och genom digitalisering skapas nya smarta sätt att förenkla och förbättra arbetet med standarder. Smarta sätt uppstår genom att information från standarder görs tillgängliga direkt i de digitala verktyg som varje dag används för att lösa utmaningar, i sjukvården, i fabriken eller på kontoret, säger Fredrik Fehn, försäljningschef för Kundanpassade Tjänster på SIS om samarbetet. Läs mer på sis.se om samarbetet.

 

Avtalet signerades den 20 februari 2018 och säljstart av SIS QMP1090™ skedde nu i maj 2018.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA OSS

Du kanske också är intresserad av...