Vi presenterar stolt ett av Gävles (enligt Gefle Dagblad) coolaste kontor - Kv. Harven

För länge sedan, 1913, ritades den äldsta delen av stadsarkitekten E. A. Hedin år. De senaste åren har Kv Harven dels använts som kontors- och lagerlokal, och dels som verkstad för Gävle Folkteater.

Nu har en större omvandling av den anrika tegelbyggnaden, som återfinns på Kv. Harven intill Gasklockorna på Norra Brynäs, skett och det karaktäristiska utseendet har tagits fram. Fasaden och fönsterna har totalrenoverats för att bibehålla dess charm och återställas till vad den en gång i tiden hade.

Gästrike Vatten är sedan årskiftet 2024 flyttat in som hyresgäst i lokalerna som är ungefär 2 000 kvadratmeter stora och som idag ägs av Fastighetsbolaget Lysgatan 2 AB. För ombyggnationen av den anrika byggnaden har Pierre Entreprenad AB stått för entreprenaden och Kontrollbolaget har stått för projekteringen av arkitektur, konstruktion, och kontrollansvarig. Kontrollbolaget har även, åt hyresgästen, varit ansvarig arktiekt för inredning av kontorsbyggnaden som har totalt ungefär 70 arbetsplatser.

Foto: Anders Sundin (GD), Gefle Fotostudio, samt Kontrollbolagets egna bilder

Läs om mer Gävles coolaste arbetsplats i Gefle Dagblad.

2 000 kvm
Magisk kontorslokal
Anrik industrilokal
 • Kontor
 • Nyheter
 • Arkitekten bakom projektet.

  Emelie Frisk, en av Kontrollbolagets arkitekter. Emelie utbildade sig till Arkitekt på KTH i Stockholm, en utbildningen som gav en stor bredd av både arkitektur, inredning, design och även den gemensamma faktorn av alla behöriga delar i ett projekt.

  Emelie har varit en stor det av projekt "Kv. Harven", där hon har varit huvudansvarig arkitekt för ombyggnationen av kontorsbyggnaden, och även varit huvudarkitekt för inredningen av Gästrike Vattens nya kontorslokaler på 2000 kvm. Ett kontor som är placerad i en väldigt vacker miljö bredvid Gasklockorna i Gävle.
  Hon har jobbat fram allt i från de små små detaljerna till de stora dragen. Hon har ritat och specialdesignat möbler, satt lokalens alla färger, belysning, planlösning, och mycket mer.

  Viktigt att bibehålla dess charm den en gång i tiden haft

  Det är en påtaglig omvandling av den strama, enkla och samtidigt så praktfulla tegelbyggnaden som har sett lite kantstött de senaste decennierna.  De senaste åren har här varit kontors- och lagerlokaler, samt Folkteaterns verkstad.

  • Återanvända möbler
  • Återanvänt tegel
  • 120 specialgjorda fönster –

  vilket gör att dåtid möter nutid i en klassiskt industribyggnad som omvandlats till en vacker kontorsbyggnad.

  Arkitektens tillvägagångssätt och tankar

  Vi på Kontrollbolaget har tillsammans med Pierre Entreprenad AB varit med och genomfört ombyggnationen av den vinkelformade tegelbyggnaden, som finns på Kv. Harven invid gasklockorna, till en toppmodern arbetsplats. Hela området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård så vi har fått gå varsamt fram.

  – Det har varit viktigt att bevara den industriella karaktären både exteriört och interiört, säger Kontrollbolagets arkitekt Emelie Frisk.

  Det som sätter själva grundackordet i byggnaden är de stora fönstren tillsammans med fasaden. De 120 fönstren är alla unika i fyra olika varianter: Kvadratiska, med välvda bågar, höga från golv till tak och väldigt smala.

  – Fönstren har vi återställt till samma stil som satt här från början. Kulören är kromoxidgrön som var en vanlig färg under den senare delen av 1800-talet. Jag tror att vi har mätt varje fönster minst fyra gånger. Eftersom huset är över 100 år och har hunnit sätta sig så har alla olika mått. Vi har använt olika mallar för att få dem så exakt som möjligt, säger Emelie Frisk.

  Förutom fönsterna så har hela fasaden rustas och delar av den, som varit skadad eller ändrad, har fått återuppbyggas. Då allt nytt tegel som finns på marknaden har andra mått så har vi varit tvungen att leta efter gammalt. Dels så har Pierre Entreprenad fått skrapa ihop gammalt tegel från rivningarna vid Godisfabriken och dels så har de återanvänt de väggar som rivit invändigt till utsidan. Tack vare det kunde vi laga fasaden med rätt tegel, säger Emelie Frisk.

  Industritänk, återvinning och återställning har gått som en röd tråd genom hela konceptet – från ytskikt, fönster, trapport till färger, gardiner, möbler och armaturer.

  – Interiört har vi kombinerat den industriella karaktären med olika moderna inslag, och även här tänkt hållbart, ekonomiskt och miljömässigt. Vi har, från hyresgästen Gästrike Vatten, tagit tillvara på äldre möbler från det gamla kontoret och samtidigt köpt begagnade möbler för att kombinera upp. Det är ungefär 30 procent av möblerna som är återbrukade, säger Emelie Frisk.

  Emalie Frisk

  Arkitekt

  – Vi hittade också gamla husritningar där de tidigaste var från 1897. Fina originalritningar till Buregården bland annat, säger Emelie Frisk.

  Ett udda fynd kan tyckas eftersom Buregården ligger på Södra Centralgatan mitt emot Folket hus. Men där bodde stadsarkitekt EA Hedin som inte bara ritat Buregården och Kvarteret Harven.

  Under Hedins 44 år som Gävles stadsarkitekt kom han att sätta sin prägel på den stad som växte upp efter stadsbranden 1869. Skolor, kyrkor och andra byggnader ritade av Hedin började dyka upp. Många av de 50-tal byggnader han låg bakom står kvar i dag.

  Kvarteret Harven - Historia

  Kv Harvens resa påbörjades år 1913. Bebyggelsen uppfördes ursprungligen av Landtmännens Redskaps Aktiebolag, ett företag inom lantbrukskooperationen och den äldsta delen ritades av stadsarkitekten E. A. Hedin år 1913. År 1917 uppfördes en ny fabriksbyggnad i två våningar som fick sin huvudfasad mot Lysgatan och året därpå byggdes den första fabriken på med en våning och därmed hade man ett sammanhängande fabrikskomplex byggt i rät vinkel. Fabriken byggdes i tegel med en så kallad stålskelettstomme. E. A. Hedin ritade även under sin karriär som arkitekt bland annat grosshandlarvillan Engeltofta som befinner sig på Norrlandet strax utanför Gävle.

  Elfströms Tekniska Fabrik köpte fastigheten av Gloriaverken, förutvarande Landtmännens Redskaps Aktiebolag, i slutet av år 1936 och gjorde då en omfattande invändig ombyggnad för att passa den nya verksamheten. En verksamhet som bland annat tillverkade tvålar, skönhetsmedel, ljus, tandkräm, samt rengöringsmedel.

  Innan Elfströms köpte fastigheten användes lokalerna till jordbruksredskap och efter Elfströms tid bedrev ett antal mindre företag deras verksamheter i Harvens lokaler.

  Källa och bild: www.gavledraget.com

  Detaljer som symbolisera företaget Gästrike Vatten.

  Älgsjön, Kalven, Lillsjön och Gavleån är bara några av vattendragen i de fem kommuner som Gästrike Vatten verkar i som fått ge namn till kontorslokalens olika konferenslokaler.

  Andra små blinkningar till verksamheten är att flera av armaturerna är droppformade. Den normalt färgstarka och lite skrikiga Gästrike Vatten-logotypen har också tonats ned till en stålgrå kulör för att harmoniera med helheten.

  Publicerat: 2024-03-13

  Du kanske också är intresserad av...