Hur skapar du en god hörupplevelse?

Vi kontaktade Gävle Ljuds ljudingenjör Olof Höglin för att höra hans tankar och tips gällande såväl vad man bör göra för att få ett bättre ljud som vad är bra ljuddesign.

Företaget Gävle Ljud är en av flera aktörer som är med och verkställer Monitor ERP Arenas utvecklingsprojekt Showroom-loge. Gävle Ljud har försett showroom-loge med ett högkvalitativt ljudsystem anpassat efter ytans akustik för att ge en optimal hör- och mötesupplevelse.

Tips
Trender
Design

Vilka är Gävle Ljud?

Gävle Ljud AB är din totalleverantör när det gäller ljudinstallationer. Gävle Ljud tillhandahåller hjälp med projektering, installation och service av konferenssystem, ljudanläggningar och hörslingor. Företaget utför även bullermätningar och ljudmätningar.

Deras kundkrets är bred och innefattar allt från privatkunder till företag, föreningar och den offentliga sektorn.

Ljudingenjören Olofs tips kring ljuddesign

Vi kontaktade Gävle Ljuds ljudingenjör Olof Höglin för att ta reda på vad han har för tips kring ljuddesign.

Det första vi frågar är alltid ”vem ska använda systemet”? Det spelar ingen roll vilket system man väljer om det är svårt att använda, säger ljudingenjören Olof Höglin.

Det är viktigt att ta fram ett ljudsystem som är anpassat efter lokalen och följande parametrar måste då vägas in:

– Vi försöker också trycka på att välja ett system som går att bygga ut i framtiden om behovet uppstår. Ett exempel är att man kanske börjar med två vanliga högtalare och känner efter en tid att man vill få mer bas. Då ska det vara lätt att uppgradera med en subwoofer.

Tips för att få bättre ljud

Akustiken i rummet är en otroligt viktig faktor. I stora lokaler som idrottsarenor och kyrkor är det ofta svårt att påverka akustiken. Medan i mindre rum, såsom mötesrum, ska man försöka undvika hårda ytor. Det är väldigt populärt med stora glaspartier och stora skärmar i konferensrum, vilket tyvärr gör ljudmiljön sämre. Ett bra undertak på 50 mm och en mjuk matta hjälper ofta till att skapa ett bättre ljud. I lokaler med svår akustik behöver man vara extra noga med val av högtalare och placeringar. En uppmaning är att inte pressa ljudsystemets volym till max över längre tid. Det är viktigt att ha marginal vilket ger ett renare ljud.

Trender inom ljudsystem

Det är en väldigt spännande utveckling just nu där mikrofoner och kameror känner av var personer befinner sig i rummet och anpassar sig därefter. Utvecklingen drivs framåt av behoven av ett bra konferenssystem. Som delägare ska du få en bild av att du befinner dig i samma rum som mötet sker. AI har tagit klivet in i ljudsystemen och kan till exempel ta bort surr från projektorer och veta var huvud och kropp befinner sig för att få ett bra utsnitt för kameror.

Vad har Gävle Ljud för roliga projekt på gång?

– Vi sitter just nu och utvecklar och förfinar ljudsystem för kyrkor och sporthallar som ska vara extremt enkla att använda. Under flera år har vi besökt och talat med allt från driftpersonal, ledare och föräldrar. Därifrån har vi tagit fram ett koncept där vi får högsta ljudkvalitet med enkel styrning. Målet är att skapa en ljudanläggning där ingen behöver läsa en manual. Allt ska vara tydligt och utan möjligheter att trycka fel. Det gäller att skala bort allt onödigt. Därför är det viktigt att få reda på exakt vad användarna vill göra i ljudet den lokalen.

 

Innovativa ljudlösningar som höjer upplevelsen.

– “Styrsystem ligger oss varmt om hjärtat”

Ordet ”styrsystem” kan låta lite tråkigt men med hjälp av det skapar man förutsättningar. Några exempel:

  • Sensorer i taket som känner av hur många personer som befinner sig i en lokal. Ljudvolymen kan då anpassas per automatik så högtalarna spelar svagt när enbart några få står i till exempel baren. När stället är fullt med folk kan volymen ökas. När stället stänger för kvällen sänks volymen per automatik igen och stängs av när lokalen är tom.
  • Samla all styrning på en touchpanel. Vi samlar ihop belysning, ljudvolym, starta skärmar och draperier som automatiskt dras på en kontrollyta. I stället för att allt ska ha sina egna knappar, fjärrkontroller och styrning från appar.
  • Vi brukar sätta en volymbegränsning i sporthallar som styrs av klockan och dagar. Under skoltid, kl. 8-16 sätts en lägre nivå. Kvällstid och under matcher på helger finns ett större utrymme att spela starkt med mer tryck.

 

Gävle Ljud förser Monitor ERP Arenas Showroom med högkvalitativa ljudlösningar.

Företaget Gävle Ljud är en av flera aktörer som är med och verkställer Monitor ERP Arenas utvecklingsprojekt Showroom-loge. Gävle Ljud har försett showroom-loge med ett högkvalitativt ljudsystem anpassat efter ytans akustik för att ge en optimal hörupplevelse. De har även tagit fram ett unikt TV koncept med exklusivt innehåll. Utöver högtalare och tv har Gävle Ljud också satt upp en styrplatta med ett integrerat system där teknologin samarbetar för att öka tillgängligheten för användarna. Systemet kan utvecklas till att bli ännu mer avancerat i ett framtida skede.

Petra Olofsson, arkitekten bakom Showroom-loge projektet poängterar att just ljudet varit en utmaning. Rummets akustik utgör en grundläggande förutsättning som tagits i beaktning för att skapa en god hörupplevelse. I Showroom-loge vill vi att ljudupplevelsen ska passa olika arrangemang.

Det ska gå att hålla en konversation medan man avnjuter en middag utan att bullerljud upplevs. Samtidigt ska det gå att öppna upp glaspartierna för att bli en del av läktaren, fortsätter Petra.

Logerna ska även gå att nyttja som mötes- eller kontorsrum. I arenan finns många hårda ytor och material som bidrar till svår akustik. I skapandeprocessen har alla förutsättningar för ljudmiljön gjort att vi behövt vara extra noga med val av högtalare och placeringar.

Publicerat: 2024-02-0x

Du kanske också är intresserad av...