Installation av solceller – det här bör du tänka på

Solceller - allt du behöver veta


 

Solceller är ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som det ökar chanserna till ekonomisk besparing på lång sikt. Här listar vi några tips på vad du bör tänka på om du funderar på att investera i en solenergianläggning, och reder ut vilka regler som gäller.

 


 

Större efterfrågan av solceller

Solceller har blivit ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som man på längre sikt ökar möjligheterna till att spara en slant. Allt fler av våra kunder efterfrågar installation av solcellsanläggningar på sina tak och fasader.

En solcellsanläggning består vanligtvis av tiotals seriekopplade solpaneler, ofta placerade på husets tak eller fasad, som producerar likström. Via en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som sedan används för att tillgodose hushållet med el.

 

Användbart under hela året

En vanlig missuppfattning är att solceller endast producerar el när solen strålar som mest, under de varma vår- och sommarmånaderna. Men faktum är att solceller producerar el även från indirekt solljus så länge det är ljust, som under molniga eller snöiga höst- och vinterdagar. Därför fungerar en solcellsanläggning utmärkt i vårt nordliga klimat – året runt.

 

Vilka regler gäller?

Att uppföra en solcellsanläggning på en byggnad är bygglovspliktig om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Det finns dock undantag från lovplikten. För att uppförandet av solceller ska vara bygglovsbefriade ska projektet uppfylla ett antal kriterier, dessa innefattar bland annat att solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att de ska följa byggnadens form.

 

En uppmaning är att alltid utgå ifrån att bygglov krävs. Detta då vissa parametrar såsom riksintressen och kulturmiljö kan påverka bygglovsplikten. Ta kontakt med bygglovsavdelningen i din kommun för att få reda på exakt vad som gäller för din fastighet.

 

Ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ

En fördel med att ha en egen solcellsanläggning är att det är ett miljövänligt alternativ till energiproduktion. Den enda negativa miljöpåverkan av solceller kommer från produktionsprocessen av själva solpanelerna. Det tar 2,5 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till produktionen av dessa, men med tanke på att en solpanel ska hålla i över 25 år är det förhållandevis lite energi på lång sikt.

 

En annan stor fördel med en egen solcellsanläggning är att det är en investering som på längre sikt kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaden för att uppföra solceller varierar beroende på anläggningens storlek. Nyligen tog riksdagen ett beslut om ett “grönt skatteavdrag” som möjliggör avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Avdraget sänker den totala kostnaden för uppförandet av en anläggning och därmed även återbetalningstiden, vilket i snitt är 10-14 år.

Tips till dig som vill installera en solcellsanläggning

  • Välj rätt installatör. Försäkra dig om att det genomförs fackmannamässigt. Se till att läsa referenser om de olika företagen som erbjuder solceller.
  • Försäkring. Se till att ersättning för eventuella skador på anläggningen täcks av din hemförsäkring.
  • ALP-blanketten. Innan du börjar bygga ska du tillsammans med installatören skriva under en föranmälan till nätföretaget, en så kallad ALP-blankett.
  • Rätt val för er? Innan ni bestämmer er för att uppföra solceller bör ni se över behovet och jämföra det med kostnaderna. Kanske finns det andra alternativ som passar er bättre, både ur miljö- och kostnadsperspektiv.

 


För frågor om bygglov och andra regler, se Boverkets hemsida.

Publicerat: 2022-11-09

Du kanske också är intresserad av...