Vad gör egentligen en visualiserare?

Visualisering - ett slagkraftigt arbetsverktyg


 

En av dom slagkraftiga fördelarna med visualisering som arbetsverktyg är förmågan att kunna samordna tankar och visioner mellan kunden och utföraren, arkitekten, för att se om målbilden överrensstämmer med den vision som kunden har. Annars kan detta tillvägagångssätt användas som en del i processen för att förädla tillsammans med kund, skapa ett resultat som speglar deras vision.

Visualisering kan även användas som ett verktyg i ett flertal andra situationer. Det kan vara ett väldigt bra hjälpmedel om man har svårt att se framför sig hur allt ska falla sig på plats. Exempelvis tillbyggnader av befintliga byggnader eller om man ska placera en nybyggnation i ett område med ett flertal bebyggelser intill. Visualiseringarna skapar då en bild av verkligheten, som leder till att man kan föreställa sig hur det skulle kunna bli i framtiden.

 


 

Hur kan en dag se ut för Amanda, Kontrollbolagets visualiserare?

Alla dagar brukar se olika ut och ingen är densamma. Det är mycket variation och ofta snabba puckar, säger Amanda.

 • Morgonen startar jag alltid upp med en obligatorisk morgonkaffe medan jag går igenom mejlinkorgen och ser över vilka projekt som under veckan ska påbörjas eller fortsättas.
 • Innan ett projekt påbörjas brukar jag alltid ta en avstämning med ansvarig arkitekt för att gå igenom tänkta material. Där brukar rumsbeskrivningen vara till stor hjälp.
 • Jag börjar se över modellfilen och finlirar till detaljerna innan export till visualiseringsprogrammet.
 • Sedan blir det en lunch tillsammans med bästa kollegorna.
 • Efter lunchen börjar visualiseringsmodellen i grova drag komma på plats med material och uppbyggnad. Med det grova utkastet bokas det in ett avstämningsmöte med arkitekten där vi lätt går igenom vad som ska ändras, läggas till eller låta vara. Här bollar vi också utformningen av exteriöra utemiljön efter tomtens förutsättningar.
 • För interiöra vyer ska även inredning in och beroende på känslan och utformningen av huset kan dessa se varierande ut.
 • Jag tar ut några fler vyer på huset med diverse bildbearbetning.
 • Ett möte med kund där vi presenterar skissförslag tillsammans med visualiseringsbilderna för att ge en känsla av färg och form.
 • Och sen efter en arbetsdag blir det hemgång, för att imorgon fortsätta förädla projektet.

Amanda Andersson

Visualiserare/ Industridesigner

Fördelar med att visualisera ditt projekt –

 • Ur ett ekonomiskt perspektiv
  Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av visualisering. Om man exempelvis står och väger i ett materialval så har man genom visualisering möjlighet att se de olika alternativen gestaltar sig innan man tar beslutet och på så sätt säkra att det blir rätt val. Genom visualisering får man även en överblick över hur alla detaljer hänger ihop med helheten, och på så sätt kan man se om något ytterligare behövs läggas till eller tas bort i projektet i god tid. Ju tidigare detta sker i processer gör det möjlighet att spara såväl tid som pengar i projektet.
 • Det är ett kommunikationsverktyg
  Visualiseringar fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan kund och arkitekt för att diskutera olika funktioner eller utföranden. Det kan även vara till en hjälp internt för att undvika missförstånd mellan kollegor. På så sätt används visualisering som ett verktyg för problemlösning och som ett stöd, både under inledningsfasen (skiss) och under projektets gång ända till slutet.
 • Det skapar tidseffektivt
  Eftersom visualisering är ett bra kommunikationsverktyg kan det även hjälpa till att spara tid. Med tydliga bilder från början skapas det en trygg känsla att tidigt i processen våga ta besluten. Det gäller både för kunden och arkitekten. Visualiseringar ger arkitekter ett annat perspektiv på utformningen, vilket gör att de enkelt kan upptäcka eventuella problem som annars brukar kunna förekomma i ett senare skede. Ju tidigare detta upptäcks och besluten sätts, desto snabbare kan man påbörja nästa steg.

FRÅN SKISS TILL VERKLIGHET

Publicerat: 2023-05-12

Du kanske också är intresserad av...