Checklista för hållbart byggande


 

Genom vårt arbete med olika byggprojekt har vi uppmärksammat att ekologisk och ekonomisk hållbarhet blir en allt högre prioriterad fråga och att det i större utsträckning genomsyrar byggprojekt. I ljuset av detta har vi tagit fram en kort och första checklista som visar vad man kan tänka på om man eftersträvar hållbarhet i sitt byggprojekt!

 


 

 

Vad innebär egentligen hållbarhet inom byggprojekt? Här finns det såklart olika svar, men i den här texten kommer vi att fokusera på ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom checklistan nedan kan du få en kort överblick över hur byggprojektet kan planeras och genomföras utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv.

 


 • Rätt materialval.

  Ta hjälp av en expert om du är osäker på vilket material du ska välja. Att välja rätt material redan från start förhindrar eventuella ekonomiska bakslag senare i processen.
  Glöm inte att tänka i ett långsiktigt perspektiv när du väljer byggmaterial!

 • Hushållning med resurser.

  Tänk igenom dina behov en gång extra innan du sjösätter ditt byggprojekt. Om du strävar efter minsta möjliga klimatpåverkan, bygg inte större eller mer än det som uppfyller ditt faktiska behov.

 • Utfasning av farliga ämnen.

  Genom att undvika miljöfarliga ämnen och material minimerar du risken för både ekonomiska och miljömässiga bakslag i framtiden. Se över om det finns miljövänligare substitut till de ämnen eller material som behövs. Läs mer på Boverkets hemsida.

 • Klimatdeklaration.

  Sedan en tid tillbaka är det lag på att man vid alla nybyggnadsprojekt där man ansöker om bygglov ska genomföra en klimatdeklaration. Syftet med deklarationen är att minimera klimatpåverkan under byggproduktionen. Dock finns ett antal byggnader som undantas – läs mer på Boverkets hemsida om vilka.

 • Ta hjälp av andra.

  Det är inte lätt att ha koll på alla delar, att ta hjälp av andra sakkunniga kan både underlätta och förkorta processen – och tid är ju pengar. Se till att ta hjälp i de delar där du är lite osäker, så att allt blir rätt och riktigt från början.

Publicerat: 2022-12-13

Du kanske också är intresserad av...