Tips till dig som går i tankar om att visualisera ditt byggprojekt


 

Vi på Kontrollbolaget vill ge dig som kund möjligheten att kunna ta del av en visualiserad bild av dina visioner. En visualiserad bild är ofta en av nycklarna för ett lyckat projekt. Vad är syftet med visualisering och hur kan det användas? Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om visualisering.

 


 

Vad är syftet med visualisering?

Syftet med att visualisera ett projekt skiftar beroende på behovet och projektet karaktär. I vissa fall kan det vara att man står och väger i ett beslut som exempelvis materialval eller ett specifikt utförande där visualiseringen blir ett stöd i beslutstagandet eller visar nya möjligheter längs vägen.

I andra fall kan det vara ett behov av att se en placering eller kanske byggnaden i dess tänkta miljö.
Ofta vill somliga bara komma ett steg närmare förverkligande och faktiskt se byggnationen tillsammans med alla ovan nämnda aspekter.

Ett ekonomiskt perspektiv på visualisering

Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av visualisering. Om man exempelvis står och väger i ett materialval så har man genom visualisering möjlighet att se de olika alternativen gestaltar sig innan man tar beslutet och på så sätt säkra att det blir rätt val.

Genom visualisering kan man även få en överblick över hur alla detaljer hänger ihop med helheten, och på så sätt kan man se om något ytterligare behövs läggas till eller tas bort i projektet i god tid. Ju tidigare detta sker i processer gör det möjlighet att spara såväl tid som pengar i projektet.

Visualiering som ett kommunikationsverktyg

Visualiseringar fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan kund och arkitekt för att diskutera olika funktioner eller utföranden. Det kan även vara till en hjälp internt för att undvika missförstånd mellan kollegor. På så sätt används visualisering som ett verktyg för problemlösning och som ett stöd, både under inledningsfasen (skiss) och under projektets gång ända till slutet.


 

Här kan du läsa mer om vår tjänst visualisering!

Publicerat: 2022-08-18

Du kanske också är intresserad av...