Vad gör egentligen en kontrollansvarig?

Hur skulle en vanlig arbetsdag kunna se ut för en av Kontrollbolagets kontrollansvariga, Per Sjöberg? Vi tar dig igenom en typisk arbetsdag för Per längre ner.

När krävs en kontrollansvarig?

Det ska oftast finnas en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns regler kring detta och det finns undantag.

Mindre ändringar i en- eller tvåplanshus kräver oftast varken bygglov eller en kontrollansvarig. Men ska du till exempel bygga nytt eller ändra en byggnad där bärande delar påverkas kan du behöva både lov och en kontrollansvarig.

Huvudregeln säger att om det inte behövs något lov eller anmälan så krävs i regel inte heller en kontrollansvarig.

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver lov och om du behöver anlita en kontrollansvarig.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för Per Sjöberg, kontrollansvarig på Åre-kontoret?

Den ena dagen är aldrig den andra lik, det beror mycket på vilka projekt som jag är involverad i. För att ge en bild av de arbetsuppgifter jag normal hanterar under en dag så skulle jag beskriva den så här, säger Per.

 • Jag dockar min bärbara dator och sätter mig för att gå igenom mina mejl tillsammans med en kopp kaffe. 

 • Jag går igenom min planering och tittar på om det är några platsbesök, möten eller samråd med kommunen som ska genomföras. 

 • Jag ringer ett samtal till en byggare för att efterfråga underlag på egenkontroller eller intyg som ska presenteras för kommunen till ett slutsamråd i ett projekt. 

 • Innan lunch hinner jag med ett tekniskt samråd med byggherre och kommunen. Vi går igenom alla förutsättningar inför byggstart, där byggherren presenterar projektering och jag som kontrollansvarig går igenom den tänkta kontrollplanen, som är framtagen för att säkerställa efterlevnad av krav i Plan och bygglagen och Boverkets byggregler.  

 • Lite lunch tillsammans med kollegorna och en kort promenad för att uträtta ett par ärenden i Åre. 

 • Efter lunchen packar jag min väska med tumstock, lasermätare och kontrollplan för ett projekt utanför Åre. Ett platsbesök är inplanerat för att titta på armering, grundelement och att bygglov följs korrekt inför gjutning av en grundplatta. Jag mäter, säkerställer att armeringen överensstämmer med konstruktörens underlag. 

 • Väl tillbaka på kontoret sammanställer jag en rapport från platsbesöket med bilder och kommentarer. I detta fall fanns inget att anmärka och jag meddelar byggherren. 

 • En kopp kaffe och genomgång av dokumentation inför slutsamråd som ska hållas om några dagar. Våtrumsintyg och protokoll från fuktmätning saknas så jag slår en signal till byggherren. Byggherren har fått intygen från sin entreprenör och ska se till att skicka över det till mig, så att jag kan sammanställa all dokumentation inför det tekniska samrådet.

 • Ytterligare en spännande dag, med roliga projekt som man får vara delaktig i, har flugit förbi. Jag hinner inte skriva mitt utlåtande som kontrollansvarig till slutsamrådet, men det hinner jag under morgondagen.  

Per Sjöberg

Projektledare & Kontrollansvarig

 • Inspiration
 • Kontrollbolagets kontrollansvariga

  Per Sjöberg - Certifierad Kontrollansvarig Nivå N, Årekontoret.

  Sofia Persson - Certifierad Kontrollansvarig Nivå N, Gävlekontoret.

  Viktor Lundin - Certifierad Kontrollansvarig Nivå K, Gävlekontoret.

  Sofia Jakobsson - Certifierad Kontrollansvarig Nivå K, Gävlekontoret.

  Kontrollansvarig

  Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå. Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

  Byggherren

  Byggnadsherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

  Kontrollplan

  Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

  Publicerat: 2024-01-08

  Du kanske också är intresserad av...