Vad gör egentligen en konstruktör?

En konstruktörs vardag kan se olika ut beroende på i vilket företag och projekt man sitter i, om det är en stor industribyggnad eller en mindre tillbyggnad. Oavsett som det är en större eller mindre byggnad, så är det oftast densamma typ av handlingar som tas fram, fast i olika detaljnivåer – systemritningar, bygghandlingar och tillverkningsritningar.

 

Vilka handlingar kan innefatta i en konstruktörs arbetsuppgifter?

Systemritningar – konstruktörens uppdrag är att ta fram ritningar för de bärande elementen i byggnaden. Systemritningar som redovisar dimensioner och detaljer för byggnationen och handlingar såsom grundplan, stomplan, bjälklagsplan, takplan, sektion och olika detaljer.

Bygghandlingar – bygghandlingar är en vidareprojektering av systemritningarna. Där bygghandlingar även innehåller uppställningsritningar av infästningar för balkar och pelare, samt tillhörande detaljer för infästningarna.

Tillverkningsritningar – konstruktören tar fram ritningar som innehåller all nödvändig information för att kunna tillverka det bärande elementen. Tillverkningsritningarna redovisar exempelvis montage- och blockritningar för bjälklag, väggar och tak.

Energibalans- och u-medelvärdesberäkning – detta genomförs för att se till att byggnationen blir tillräckligt energieffektiv med dem valda dimensionerna och byggsystem. Då man bland annat tar hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad och värmetillskott.

Så här kan en vanlig arbetsdag se ut för Marcus Nordlöv, konstruktör på Kontrollbolaget.

Alla dagar ser självklart olika ut, och det beror helt på vad man sitter i för projekt, säger Marcus. Vi utgår utifrån hur en dag skulle kunna se ut i dagsläget.

  • Jag börjar morgonen med den obligatoriska kaffet som jag tar med mig till skrivbordet.

  • Därefter startar jag upp datorn och kikar igenom mejl-inkorgen, samt tar fram det projektet jag hade tänkt starta arbeta med.

  • Jag börjar med att göra dimensioneringsförutsättningar och går igenom underlag från A-projekteringen. Vid behov tar jag även ett samtal med ansvarig arkitekt för att stämma av eventuella lösningar.

  • Jag fyller på kaffekoppen för förmiddagsfika och börjar modellera upp stomkonstruktionen , såsom bärande väggar, tak, bjälklag och grund.

  • Därefter är det dags för lunch tillsammans med kollegorna på Kontrollbolaget.

  • Sedan fortsätter jag på projektet, ritar upp balkar, reglar och pelare med de uträknade dimensionerna som passa projektet.

  • Under eftermiddagen dricker jag en ytterligare en god kopp kaffe samtidigt som jag tar ett samtal med en byggare som är ute på plats. Där är det ofta frågor om några specifika mått från bygghandlingarna de har fått.

  • Samtal med byggare är något som brukar komma in under hela dagen. Byggare från olika projekt som hör av sig med funderingar gällande exempelvis olika mått eller infästningar.

  • Efter att dagen har flugit förbi så är det dags att avsluta och röra mig hemåt, och vila upp mig för att fortsätta arbetet under morgondagen.

Marcus Nordlöv

Byggnadsingenjör - konstruktion

Vad är en konstruktionsritning?

Efter att arkitekten har gjort A-ritningarna, det vill säga byggnadens utseende, är det konstruktörens uppdrag att ta fram ritningar för de bärande elementen i byggnaden så att den kan uppföras. Detta ska göras enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS och Eurokoderna. Dessa ritningar som avser konstruktionen visar hur byggnaden ska byggas ihop rent praktiskt. I detta stadie ska man även ta höjd för praktiska utmaningar, exempelvis säkerhetsställa att det finns utrymme för isolering och installationer.

Konstruktionsritningar av en traditionell villa i systemskedet innehåller följande detaljer:

Grundplan. Grundplatta, grundbalkar och armering.
Stomplan. Bärande väggar, pelare och balkar.
Mellanbjälklag. Golvbjälkar och avväxlingar.
Takplan. Takstolar, takbalkar och avväxlingar.
Sektion/Detaljer. Grund-, vägg-, bjälklag-, tak-, uppbyggnads-, samt infästningsdetaljer.
Övrigt. Anvisningar, föreskrifter och överskådliga 3D-vyer.

Vid en mer komplex byggnation krävs det än fler detaljerade ritningar.

Publicerat: 2023-10-03

Du kanske också är intresserad av...