Vad är och varför görs en byggteknisk utredning?

Vad är en byggteknisk utredning och
varför utförs det?

En byggteknisk utredning utförs för att utreda felaktigheter eller orsaker i byggnaden. Behovet uppkommer exempelvis om en besiktningsman upplever att vissa detaljer i den aktuella byggnaden behöver genomgå en noggrannare kontroll. Det kan exempelvis vara kontroll av konstruktionsbyggnaden eller fuktmätningar. Det eventuella problemet undersöks med syfte att fastställa orsaken och omfattningen av problemet. Detta kan även ske om byggnationen exempelvis har utsatts för en översvämning, då bör det göras en utredning om byggnadens bärande stomme har kommit till skada som i sin tur kan leda till eventuella åtgärder. Eller om man vid en ombyggnation öppnar en vägg, vilket kan leda till förändring i stommen. I en sådan situation kan det också krävas en teknisk utredning för att ta reda på om man kan riva väggen. I vissa fall kan utredningen kräva förstörande ingrepp i konstruktionerna.

När sker det en byggteknisk utredning?

En byggteknisk utredning är ett brett begrepp som kan innehålla flera delar. Från ett konstruktionsperspektiv kan det ske en byggteknisk utredning vid till exempel till- eller ombyggnad. Det kan exempelvis handla om hur man kan ansluta en tillbyggnad till den befintliga byggnaden, eller om det ombyggda rummet klarar de nya förutsättningarna.

 

Ytterligare kan en byggteknisk utredning krävas när du exempelvis säljer eller köper ett hus. Då kan det var till fördel att göra en överlåtelsebesiktning för att undvika risken för framtida tvister. Om det sedan framgår i besiktningsprotokollet att det rekommenderas att en teknisk utredning gällande vissa detaljer bör utföras, så sker det en byggteknisk utredning.

 

Vem utför detta?

En byggteknisk utredning ska utföras av en sakkunnig som har kompetens inom området. Om det eventuella problemet exempelvis handlar om byggnadens stommen, bör en konstruktör med den kunskapen utföra utredningen.


 

3 TIPS TILL DIG SOM KUND OCH VAD DU BÖR TÄNKA PÅ
INFÖR EN TEKNISK UTREDNING.

  • Rätt underlag. Rätt underlag i form av exempelvis korrekta ritningar och mått är viktigt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna inför en teknisk utredning.
  • Information om byggnaden. Se till att tillskansa dig all övrig tillgänglig information, exempelvis om det har skett några ingrepp i byggnaden tidigare eller annat som kan vara bra att veta.
  • Kontakta en sakkunnig. Att anlita en sakkunnig är en garanti för att allt genomförs korrekt. Det underlättar oftast i både tid och pengar!

 

Publicerat: 2023-01-24

Du kanske också är intresserad av...