Tänk långsiktigt och att agera rätt

Många företag har tvingats ställa om på kort tid. I de flesta fall handlar det om digital omställning. Saker som skulle få ta några år har plötsligt behövt genomföras på en vecka. För den som inte hade en strategi för en digital omställning är det just nu många snabba beslut som ska fattas.

I en artikel på tidningen Chefs webbsida förklarar hjärnforskaren, entreprenören och författaren Katarina Gospic hur du får åtkomst till det klokare långsiktiga tänkandet, som hjälper dig att agera rätt i en pressad situation. Hon menar på att du som beslutsfattare kan begränsa felprioriteringar och felaktiga beslut från amygdalan genom att förstå dina känslor och sätta etikett på dem. När du kan lyfta blicken och tänka långsiktigt får frontala cortex mer utrymme att göra ett bättre jobb.

 


 

Författaren Katarina Gospic


 

Bilden föreställer Eisenhower-matrisen som hjälper dig
prioritera rätt uppgift i en stressad situation.

Hjärnfakta

Amygdala – är den del i hjärnan som varnar för fara. Den agerar omedelbart men enligt artikeln har den bara tre olika sätt att agera på – att frysa, fly eller slåss.

Frontala cortex – hör ihop med förmågor som att avstå från impulser och komplexa kognitiva processer som att planera rörelser och handlingar, fatta beslut och att anpassa sig i olika sammanhang.

 


 

För att lyckas med detta föreslår Katarina att du som chef delar verksamheten och ditt eget arbete i två delar:

  • Ett team som agerar på det brådskande och viktiga
  • Ett team som som jobbar med strategin och riktlinjerna för framtiden.

Läs hela artikeln Lär dig överlista din rädda hjärna på tidningen Chefs webbsida.

 


 

Du kanske också är intresserad av...