Skapa trygghet, tydlighet och effektivitet i ditt projekt

När SIS tillsammans med SBI bjöd in till en förmiddag i ämnet Digital kvalitetssäkring av stålkonstruktioner kunde vi identifiera att det finns en gemensam utmaning bland deltagarna med att efterleva standarder i verkligheten. Den stora frågan under dagen var ‘Hur kan beställarna och byggherrarna bli tydligare och ge bättre förutsättningar för alla som deltar i projekten?’.

Kontrollbolagets Viktor Lundin var sist ut som föreläsare och presenterade SIS-QMP1090 inför en engagerad publik. Många nyfikna frågor ställdes om verktyget och vi har samlat dem här, för dig som också är nyfiken på hur verktyget kan hjälpa dig att få en tydligare beställning från byggherren!

Är SIS-QMP1090 en mobil-app?

Svar: Det är en mobilanpassad tjänst som man kan ladda ner och använda på både dator, mobil och surfplatta.

 

Behöver beställaren också ladda ner verktyget?

Svar: Byggherren har alltid det yttersta ansvaret att regler och krav efterlevs. SIS-QMP1090 är ett perfekt stöd för att upprätta delar i rambeskrivningar eller tekniska specifikationer vid upphandling om vi pratar ur byggherrens perspektiv. Till exempel hanterar inte AMA-dokumenten som ofta används för upphandling de faktiska kraven för stålkonstruktioner utan refererar endast till standarden. Detta innebär att du själv eller leverantören  måste identifiera kraven vilket är både tidskrävande och ökar risken för att något missas.

Använder du SIS-QMP1090 så hanterar det SS-EN 1090-standarden och du kan få en tydlig och bra beskrivning för vilka krav som omfattar just ditt projekt.

Att dessutom kunna generera en kontrollplan baserad på denna kravställning/beskrivning gör att vi får med kraven ut till projekteringen och sedan ut på verkstaden eller byggarbetsplatsen.

Detta bidrar inte bara till kvalitetssäkring utan även en effektivisering av kravställningsprocessen.

 

Har man nytta av SIS-QMP1090 även om ingen annan i ledet använder det?

Svar: Ja, effektiviteten och kvalitetssäkringen ökar, ju fler aktörer i projektet som använder programmet. Skulle Byggherren, projektören, entreprenören och tillverkaren kommunicera och kontrollera med hjälp av SIS-QMP1090 så är besparingen väldigt hög. Vi pratar om miljardbesparingar för byggbranschen.

 

Ställs högre krav på beställaren genom att man använder SIS-QMP1090?

Svar: Det ställs inte högre krav på beställarna genom SIS-QMP1090. SIS-QMP1090 hjälper beställarna/byggherrarna med kravhantering för rambeskrivningar eller andra tekniska specifikationer inför upphandling. Detta innebär också att entreprenörerna får en tydligare och mer specifik beställning där beställaren pratar deras fackspråk. Bara här finns enormt med tid och pengar att spara.

I praktiken handlar det om att Byggherren anger förutsättningarna för projektet i en fyrstegs-metodik enligt Eurokoderna och EKS. Därefter sorterar programmet ut vilka aktuella krav som finns för just denna typ av byggnad/konstruktion. SS-EN 1090-2 har idag ca 166 normativa referenser. Du kan ju tänka dig att leta rätt på aktuella krav i alla dem. Det tar tid.

Att byggherren sedan inför slutbesked kan redovisa för myndigheterna att alla relevanta krav uppfylls genom en kontrollplan som också genereras per automatik i programmet ger en stor trygghet för byggherren. Risken att stå med en färdig byggnad som inte får tas i bruk på grund av brister i dokumentationen minimeras avsevärt.

 


Har du några andra frågor? Kontakta gärna oss HÄR eller läs mer på https://www.kontrollbolaget.se/qmp1090/

Du kanske också är intresserad av...