Positiv kurva på ökad efterfrågan

 

Trots flera stora utmaningar under de senaste åren har Kontrollbolaget haft förmånen att växa på flera plan. Vi har, bland annat, förstärkt vårt team med ytterligare kompetenta medarbetare och lyckas knyta till oss flera nya ramavtal. En av de största anledningarna till den positiva kurvan är en ökad efterfrågan från såväl privatpersoner som från industrin på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Allt fler vänder sig till oss på Kontrollbolaget. Det kan röra sig om alltifrån frågor gällande konstruktion och arkitektur till förfrågningar om kontrollansvarig.

En av anledningarna till Kontrollbolagets positiva trend tros bero på ett ökat intresse för ny- och tillbyggen och unika byggprojekt i allmänhet. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att antalet beviljade bygglov har ökat under de senaste åren och att det fortsätter att öka stadigt även under pandemin.

Det är naturligt att det är fler som vänder sig till oss om intresset för att bygga om- till eller nytt ökar. Vi är såklart jätteglada för denna positiva utveckling och erbjuder gärna våra tjänster eller svarar på frågor som rör exempelvis bygglov, säger Viktor Lundin, VD på Kontrollbolaget.

Det är ingen vild gissning att pandemin har lett till att många har mer tid till renovering och att exempelvis behovet av hemmakontor har ökat intresset av att uppföra mindre byggnader som exempelvis attefallshus. Kontrollbolagets tjänster kan ses som ett helhetskoncept inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar. Detta möter kundernas behov, oavsett var i processen de befinner sig, menar Viktor Lundin.

Vi ser att det finns ett behov av hela processen som matchar vårt helhetskoncept. Våra tjänster passar all typ av ny-, om-, eller tillbyggnad.

 Källa: SCB


 

Du kanske också är intresserad av...