Säkra slutbeskedet! Tips för hur du efterlever standarder

Att inte uppfylla krav i standarder kan bli en kostsam historia då det kan leda till att du inte får slutbesked och byggnationen kan inte tas i bruk. Då går dina investeringar tillsammans med dina hundratals arbetstimmar som du lagt ner, förlorade.

Just för standard EN 1090-1 och EN 1090-2 brister tyvärr efterlevnaden ofta

 

Jag upplever att det handlar om framförallt tre faktorer som brister:

 

1. Entreprenörer och projektörer har dålig koll på gällande standarder och föreskrifter.

 

2. Då en beställare är otydlig leder detta till att även kraven blir otydliga, och därför svåra att följa upp.

 

3. Slutbesked ges ofta för lättvindigt, vilket är en följd av att byggnadsnämnderna och de kontrollansvariga har för dåligt fokus på området och ingen kunskap överförs.

Men det finns saker man kan göra för
att undvika bristerna

 

Det viktigaste är att öka kunskapen om standarderna och förståelsen för kraven.

Ytterligare är en lösning att effektivisera kravställningsprocessen, vilket man kan göra genom att använda smidiga digitala verktyg. Med Kontrollbolagets digitala verktyg QMP1090 får du en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion.

Fler exempel på lösningar för att höja efterlevnadsgraden:

 

1. Öka kunskapen gällande standarder genom hela processen.

 

2. Införa en certifiering av konstruktörerna, vilket skulle ge det underlag som stålbyggarna tar hänsyn till gällande standarder, högre kvalitet.

 

3. Om byggnadsnämnderna inte skulle ge slutbesked för de projekt med brister i kravuppfyllnad och CE-märkning skulle efterlevnaden öka.

 

Om fler börjar tänka på det här kommer många byggnationer undvika ett negativt slutbesked
och med det spara både pengar och tid.

 

 

/Viktor Lundin, Kontrollbolaget

Du kanske också är intresserad av...