Söka bygglov – vilka handlingar krävs?

Det är enkelt att veta vilka handlingar och ritningar som krävs vid en bygglovsansökan. Nedan klargör vi vilka de viktigaste och vanligaste handlingarna är.

Vad är bygglovshandlingar?

Bygglovshandlingar kan vara ett flertal ritningar/handlingar som ska tas fram på ett fackmannamässigt sätt och lämnas in tillsammans med en bygglovsansökan. Dessa ritningar beskriver vad som ska byggas till- om- eller byggas nytt, och det för att kommunen i sin tur har korrekt material för att kunna ge ett besked om ansökan blir godkänd eller ej.

 

Vilka handlingar krävs för att söka ett bygglov?

Det är viktigt att det lämnas in rätt handlingar till kommunen och vilka handlingar som kommunen kräver beror på vad som ska byggas.
De vanligaste handlingarna är;

  • Situationsplan – En situationsplan som visar bland annat fastighetsindelning och placering av befintliga och planerade byggnader och andra anläggningar.
  • Planritning – Ritning som i horisontalsnitt redovisar en byggnads planlösningar, konstruktioner och installationer.
  • Fasadritning – En fasadritning som visar hur en byggnad ser ut utvändigt. Varje sida avbildas rakt framifrån.
  • Sektionsritning – En sektionsritning som visar en byggnad eller en konstruktion i vertikal genomskärning.
  • Förslag till kontrollplan – Ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska genomföras under byggprocessen.

I dessa ritningar ska det bland annat finnas;

  • Information och beskrivning om vad som finns på ritningarna.
  • Fastighetsbeteckning.
  • Skala.
  • Ett ritningsnummer.
  • Datum så att olika versioner kan skilja sig från varandra.

 


Du kan hitta mer information på boverket.se

 

Publicerat: 2024-02-0x

Du kanske också är intresserad av...