SIS-QMP1090 får dig att bygga tryggare


Artikel ur nyhetsbrev från SIS, Svenska Institutet för standarder

 


 

Ett verktyg som sparar tid på att bygga tryggare

 

SIS-QMP1090 är ett nyutvecklat verktyg som förenklar kravställning i upphandlingar och upprättande av kontrollplaner för byggprojekt.

 

En av användarna är Vattenfall. 

 

– Det kommer att spara väldigt mycket tid för oss, säger Karl-Axel Bartholf, byggkonstruktör på Forsmarks Kraftgrupp.

 

Det webbaserade verktyget har utvecklats av Kontrollbolaget i Gävle och baseras på relevanta standarder för konstruktion av byggnader. Det är moduluppbyggt och första steget är stålkonstruktioner.

 

– Vi lanserar även en modul för betong inom kort och fler är på gång, säger Viktor Lundin på Kontrollbolaget.

 

SIS medverkar i utvecklingen och är även återförsäljare av verktyget.

 

Behovet förklaras enklast med hur den svenska bygglagstiftningen fungerar. I toppen finns bygg- och planlagen som hänvisar vidare till förordningen som i sin tur hänvisar till Boverkets Byggregler, BBR, vilken ställer funktionskrav och överlämnar till den byggande att säkerställa funktionen. Grundbulten är ett antal standarder, för stålkonstruktioner i byggnader är SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2:2018 som SIS presenterade förra året.

 

– Idag måste vi lägga tid på att leta reda på rätt standarder i senaste version och i nästa steg ska någon kontrollera konstruktionen och göra samma jobb en gång till, säger Karl-Axel.

 

Risken är uppenbar att krav faller mellan stolarna och att kontroller inte blir utförda. Med det här verktyget finns alla krav med från början, ned till bultar och muttrar, för att enkelt upprätta ett förfrågningsunderlag och en kontrollplan.

 

Verktyget är även till nytta för kommunerna med bolag, dels för myndighetsuppgifter som bygglov, startbesked och efter granskning utfärda slutbesked, dels för upphandling av byggentreprenader och projekt i egen regi.  

 

 

Mer information om SIS-QMP1090 och tillhörande standarder finns på www.sis.se/onlinetjanster/sis-qmp1090/ Text: Janne Näsström på uppdrag av SIS, Svenska institutet för standarder

 


 

Du kanske också är intresserad av...