Nytt ramavtal med kommunerna i Hälsingland, samt Älvkarleby kommun


 

Kontrollbolaget Norr AB är en av flera leverantörer som har fått förtroende som ramavtalsleverantör till kommunerna i Hälsingland, samt till Älvkarleby kommun inom Tekniska konsulttjänster. Avtalet avser följande tjänster och områden: Arkitekt Bygg, Arkitekt Fysisk planering, Fastighet, Byggnadskonstruktion, Projekt- och byggledning, samt Energi.

Ramavtalen gäller i två år och avser perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023, med möjlighet till två förlängningsperioder om ett år vardera. Detta innebär att avtalstiden kan bli fyra år som längst.

 


 

Vi är väldigt stolta över förtroendet och möjligheten att leverera tjänster till dessa kommuner. Detta ramavtal är strategiskt mycket viktigt eftersom det ger oss ökade möjligheter att växa ytterligare och öka leveransen av tjänster inom våra kärnområden som är arkitektur, konstruktion och kontrollansvar

–Viktor Lundin, VD

 
 
 
 

Du kanske också är intresserad av...