QMP1090™ kommer med i AMA

Nu kommer den digitala tjänsten QMP1090™, utvecklad av oss på Kontrollbolaget, med i det digra referensverket AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, som en artikeln i AMA-nytt1/2019.

Förra året undersökte Siemens hur långt digitaliseringen kommit inom fyra olika sektorer i Sverige. De sektorer som ingick i studien var transport, industri, energi samt bygg och fastighet. Enligt tidningen Byggindustrin visade resultatet av undersökningen att bygg- och fastighetsföretagen var de som släpade efter mest ifråga om digital utveckling. Mindre än fyra av tio bolag hade en digitaliseringsstrategi och den digitala mognaden i branschen ansågs vara låg.

Detta trots att ny teknik kan förbättra produktiviteten för många aktörer, inte minst genom att göra olika arbetsprocesser mer effektiva. Ett viktigt steg på väg mot ökad digitalisering i branschen är molntjänsten för kvalitetssäkring och kontroll, QMP1090™. Det är ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra byggkonstruktioner. Det hjälper dig snabbt att skapa en komplett kravbild och kontrollplan över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion.

Ska ingå byggbranschens bibel

QMP1090 har tidigare vunnit innovationspriser och till dess användare hör Forsmarks Kraftgrupp AB, som ingår i Vattenfallkoncernen. Det digitala verktyget figurerar också i utbildningar vid Swedish Standards Institute, SIS, och Stålbyggnadsinstitutet, SBI. Nu kommer verktyget alltså också komma med i AMA Nytt 1/2019.

AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning. Det är en serie referensböcker som används av byggbranschen för att få mer enhetliga tekniska beskrivningar. AMA beskriver till exempel kraven på material, utförande och slutresultat vid vanliga byggen i Sverige. Det är på så vis något av en bibel för branschen.

AMA finns för fem olika fackområden och ges ut av Svensk Byggtjänst. I AMA-nytt, är som ett komplement till AMA och kommer ut två gånger per år och här i får man reda på viktiga nyheter och förändringar som har hänt inom fackområdet.

 

Täpper igen luckor

När det gäller till exempel att identifiera kraven för stålkonstruktioner så hänvisar i dagsläget nämligen AMA bara till rådande standarder, SS-EN 1090, vilket gör att man måste, som användare, själv ta reda på alla krav för att kunna skapa tydliga beskrivningar. Och det är här som QMP1090 kommer in och gör detta åt användaren. Molntjänsten skapar en komplett bild av kravställningen och dessutom kan användaren generera en kontrollplan utifrån kravställningsmatrisen.

Med andra ord fyller den QMP1090- tjänsten igen en lucka i AMA-publikationerna. Den kan stödja dig när du ska skapa kravställningen vid till exempel en upphandling.

 

Fördelar med att använda AMA

Det finns goda skäl att utgå från AMA när du ska upphandla och producera olika byggprojekt. Här kan du lära dig mer om varför så många väljer att följa de administrativa föreskrifterna och tekniska beskrivningarna i den byggpraxis som tillhandahålls av Svensk Byggtjänst.

Beprövade metoder. AMA innehåller aktuella och tillförlitliga lösningar för utförande och material vid byggen. Föreskrifterna i referensverket har utvecklats under många år.

God byggpraxis. När du följer AMA blir strukturen enhetlig för alla byggprojekt. De fackområden som AMA täcker in har dessutom samma upplägg på sina beskrivningar. Det gör att du enkelt kan hämta koder och rubriker från andra teknikområden och lägga in i din handling. Den gemensamma strukturen gör att du som användare känner igen dig och vet var relevant information finns redovisad.

Förenklar bygghandlingar. Genom att använda koder och rubriker från AMA kortar du ner och förenklar dina bygghandlingar. Du använder bara text i samband med att du vill komplettera och ändra något i relation till AMA.

Relevans genom processen. AMA hjälper dig att överföra relevant data från projektering till produktion. Men en teknisk beskrivning är inte bara viktig genom byggprocessen. Den har även relevans för den förvaltning som följer efteråt. Du kan använda din beskrivning när du tar fram instruktioner för drift och underhåll, men den kan även föras in i relationshandlingarna inför förvaltningen.

 


 

QMP1090 kommer att finnas med i AMA-Nytt 1/2019 och artikeln om QMP1090 kommer in under avsnittet För alla, detta då verktyget är till stor nytta för såväl AMA Hus som AMA Anläggning.

 


 

AMA-nytt Hus här får du reda på viktiga nyheter och förändringar. 

AMA-nytt Hus består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA. Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA HUS och RA Hus. AMA-nytt Hus utkommer två gånger per år.

 

AMA-nytt Anläggning – här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.

AMA-nytt Anläggning består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.  Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA Anläggning och RA Anläggning. AMA-nytt Anläggning utkommer två gånger per år.

 

Du hittar mer information om AMA och Svensk Byggtjänst här.


Källa: Svensk Byggtjänst

Du kanske också är intresserad av...