QMP1090 utökas med fler tillämpningsområden

Under hösten 2019 lanseras två ytterligare tillämpningsområden av Eurokoderna i QMP1090™.

EN 1992 som gäller för utförande av betongkonstruktioner enligt SS-EN 13670, tillsammans med SS 137006 för tillämpning i Sverige.

EN 1994 som gäller för utförande av samverkande konstruktioner betong och stål enligt SS-EN 1090-2 samt SS-EN 13670 tillsammans med SS 137006 för tillämpning i Sverige.

Om standarden SS-EN 13670:2009

Källa: Svenska Institutet för Standarder (SIS)

 

Standarden, med beteckningen SS-EN 13670:2009, gäller för utförande av betongkonstruktioner som ska uppfylla den säkerhetsnivå och funktionsduglighet under sin brukstid som föreskrivs i Eurokoderna EN 1990, EN 1992 och EN 1994. Den gäller både för utförande av platsbyggd betong och för användningen av förtillverkade betongelement.

 

Standarden omfattar däremot inte tillverkning av förtillverkade element då dessa behandlas i harmoniserade EN-standarder. Den omfattar inte heller tillverkning av färsk betong som istället täcks in av standard SS-EN 206.

 

Standarden är avsedd att användas tillsammans med standard SS 137006:2015, som innehåller kompletterande information om tillämpningen i Sverige.

 

Läs mer på www.sis.se

 

Tillämpning av Eurokoderna i Sverige

Källa: Wikipedia

 

I Sverige regleras tillämpningen av Eurokoderna dels i EKS, vad gäller byggnader, och dels i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder, vad gäller broar. I dessa återfinns de nationella valen och anvisningar för vilka delar av Eurokoderna som gäller i Sverige.

 

Eurokoderna innehåller generellt sett inte regler och anvisningar för utförande och kontroll. Dessa regler och anvisningar finns numera för det mesta i separata standarder till vilka det hänvisas från Eurokoderna. Exempel på sådana standarder är EN 1090-2, för stålkonstruktioner, och EN 13670, för betongkonstruktioner.

 

För hjälp med tolkning av eurokoderna, eller snarare dess tillämpning i Sverige då i andra länder kan andra tolkningar kan gälla, finns en tjänst som bekostas av Boverket och Trafikverket och är gratis för den som använder den. Till den kan man ställa frågor och svaren på de frågor som ställs tillgängliggörs för alla på sidan.[4]

 

Du kanske också är intresserad av...