Kontrollbolaget och Vattenfall i licensavtal om digital tjänst (QMP1090)

Kontrollbolaget och Vattenfall i licensavtal om digital tjänst (QMP1090)

 

Vattenfall har efter förhandling med Kontrollbolaget köpt ett antal licenser av programvaran QMP1090. Förhoppningen är att affären ska bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra Vattenfalls verksamhet, samtidigt som Kontrollbolaget gärna vill följa upp och utveckla sin digitala tjänst.

 

Licensavtalet mellan Kontrollbolaget och Vattenfall slöts redan före årsskiftet, men träder i kraft från 2019. Parterna samverkar sedan tidigare genom konsultuppdrag Kontrollbolaget har för Forsmarks Kraftgrupp AB, FKA, som är en del av Vattenfallkoncernen. Och det är just detta uppdrag som genererat möjligheten för företagen att ingå uppgörelsen kring QMP1090.

 

– FKA har fått testa vår demoversion av tjänsten, samtidigt som vi har kunnat vara på plats och visa dem hur den fungerar, berättar Pernilla Lundin, delägare i Kontrollbolaget.

 

Ska kvalitetssäkra och effektivisera

 

Affären visar på styrkan i molntjänsten QMP1090, som innehåller samtliga aktuella standarder för byggkonstruktion och har utvecklats av Kontrollbolaget. Förhoppningen är nu att det digitala verktyget ska bli ett hjälpmedel för Vattenfall i deras ständiga strävan att kvalitetssäkra och effektivisera sina byggprojekt.

 

– Vår ambition är att alltid ligga i framkant i fråga om arbetskvalitet. Därför är det också viktigt att kunna arbeta effektivt med bibehållen kvalitet. QMP1090 blir då ett enkelt och bra verktyg för våra konstruktörer, eftersom de snabbt och smidigt kan verifiera och föreskriva rätt krav. Dessutom finns möjligheten att upprätta projektspecifika kontrollplaner, konstaterar Jonas Eklund, chef inom byggkonstruktion på FKA.

 

Han får medhåll från kollegan Alex Bartholf, som arbetar som byggkonstruktör inom samma sektion och filial:

 

– Det känns väldigt tacksamt för oss konstruktörer att kunna lägga tiden på att rita och räkna istället för att behöva ägna den åt att slå i föreskrifter och standarder.

 

Vill vidareutveckla tjänsten

 

Nästa steg i processen blir att successivt början använda QMP1090-tjänsten inom Vattenfall. För Kontrollbolaget ger avtalet med energiföretaget även en unik möjlighet att följa upp och utvärdera verktyget.

 

– Vattenfall är en bra referenskund för att vi ska kunna vidareutveckla vår tjänst och föra idén framåt. Vi är lika angelägna som de om att det blir bra. Framöver kommer vi att assistera dem med teknisk konsultation, och vi avser också göra en kontinuerlig uppföljning av hur tjänsten påverkar effektiviteten i arbetsprocesserna. Det ska bli intressant att få ta del av hur den fungerar i praktiken, säger Pernilla Lundin och tillägger att målet med tjänsten hela tiden har varit att bidra till att skapa en mer kvalitetssäker och effektiv bransch.


FAKTARUTA

Det här är Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag som producerar elektrisk el, levererar fjärrvärme och äger elnät. Bolaget distribuerar energi till både industrier och privathem. Det grundades 1909 och har cirka 20 000 anställda. Verksamheten är främst förlagd till Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Idag arbetar Vattenfall för ett mer hållbart energisystem med förnybar el och klimatanpassade lösningar. Företaget är koncernmoder åt 35 dotterbolag.

Elkunder: 6 450 000

Värmekunder: 2 090 000

Elnätkunder: 3 290 000

Gaskunder: 2 340 000

 


Källa: www.vattenfall.se

Du kanske också är intresserad av...