Behöver du bygglov för pergolan? För pooltaket?

Sommarmånaderna är en period då många väljer att starta upp egna byggprojekt, stora som små. Det kan vara altanbygge, ombyggnation av sommarstuga eller uppförande av växthus. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som ställs gällande denna typ av sommarprojekt.

När behöver man bygglov för altan?

Om altanen kräver bygglov eller inte har oftast att göra med altanens storlek och dess placering. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov, förutsatt att altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och den inte är högre än 1,8 meter ovanför marken.

 


Får man montera pergolatak över altanen utan bygglov?

Ja, generellt kräver pergola inget bygglov eftersom det inte är bygglovspliktig. Tänk dock på att det inte får vara ett heltäckande tak eller vägg, då kan det krävas bygglov. Om pergolan byggs närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver du även grannens medgivande.

 


Behöver man ha bygglov för att bygga ett kuperat pooltak?

Det beror på takets höjd, pooltak som är högre än 60 cm kräver bygglov. Det krävs även bygglov om du exempelvis bygger en mur i anslutning till poolen.

 


Får man bygga en balkong till sin bostad trots att det är punktprickad mark?

Balkong får uppföras över punktprickad mark, detta så länge balkongens underkant är över 3 meter från marken och balkongen inte sticker ut mer än 1,5 meter från fasaden. Om området omfattas av kulturmiljö kan anpassning och utformning efter det bli en viktig fråga som man får ta hänsyn till.

 


Vilka regler gäller för växthus?

Man kan behöva bygglov vid uppförandet av växthus. Det finns dock undantag, exempelvis om växthuset inte är större än 15 kvadratmeter. Då går det under samma regler som en friggebod, förutsatt att man följer de övriga riktlinjerna för friggebodar.

 


 

Fler frågor?
Hör av dig till vår Bygglovsexpert – Sofia Jakobsson, +46 26 16 60 34

Du kanske också är intresserad av...