Attefallshus – så fungerar de nya reglerna

Från och med 1 mars, 2020 gäller nya regler för attefallshus. Den tillåtna byggnadsarean för bygglovsbefriade komplementbostadshus ökar från 25 till 30 kvm, detta gäller dock under särskilda förutsättningar. Här förtydligar vi de nya reglerna.

Så fungerar de nya reglerna

Den 15 januari i år beslutade riksdagen om att öka den tillåtna byggnadsarean för bygglovsbefriade komplementbostadshus. Från och med 1 mars 2020 får attefallshus ha en maximal byggnadsarea på 30 kvm och en fortsatt höjd på 4 meter från mark till taknock. De nya reglerna gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus, det vill säga att de används som fritidshus eller permanent bostad. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet. Nya attefallshus som ska användas för övriga ändamål som exempelvis garage, förråd eller gäststuga kommer fortsättningsvis få ha en maximal byggnadsarea på 25 kvm. 

Om Attefallshus

Attefallshus, en byggnadstyp uppkallad efter Sveriges tidigare bostadsminister Stefan Attefall, får sedan 2014 uppföras utan bygglov på tomter som redan är bebyggda med en- eller tvåbostadshus. Ett attefallshus får inredas som självständig bostad, vilket skiljer dem från exempelvis en friggebod. Det finns emellertid olika regler för uppförande av attefallshus, det kan exempelvis krävas särskilda tillstånd om ett attefallshus ska uppföras inom ett strandskyddsområde och andra värdefulla miljöer eller nära allmän väg. Du måste även göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.


Du kanske också är intresserad av...