Molntjänst gör byggstandarder lättare att använda

I framtiden kommer byggbranschen att bli alltmer digital. Det betyder att det elektroniska informationsutbytet kommer att öka. Då kan standarder bidra till säkrare och mer enhetlig kommunikation mellan olika aktörer. Inte minst genom verktyg som molntjänsten SIS-QMP1090.

Tjänsten innehåller alla aktuella normer och standarder som finns inom byggbranschen idag. Den ska förenkla kravställningar. Hjälpa avlämnare och mottagare av information att ta till sig informationen på samma sätt.

– Det är ett medel för att harmonisera användningen av standarder. Plattformen gör texterna mer tillgängliga. De blir lättare att hitta och tillämpa än vid manuellt pappersarbete, säger Mikael Hjalmarsson, projektledare på Svenska institutet för standarder (SIS).

Format med ökad efterfrågan

Mikael förklarar att SIS har varit med och bevakat utvecklingen av molntjänsten. En viktig del av arbetet bestod av att skapa trygghet för användaren. Den som väljer att använda systemet ska kunna känna sig säker på att efterfrågaren av en viss information får rätt underlag för utvärderingar, jämförelser och beslut.

 

– Det finns inte bara ett sätt att bygga den här sortens plattform på, utan många olika, och vi hjälper våra intressenter att försöka hitta bästa tänkbara praxis och lösningar. Målet är att verktyget ska ge användaren optimala förutsättningar att följa alla standarder. Samtidigt är molntjänsten bara ett av flera exempel på lösningar i det här formatet. Det finns lite olika tillämpningar, men vi ser generellt en stigande efterfrågan på system med inbyggda standardtexter, konstaterar Mikael Hjalmarsson.

 

Han påpekar att det är en utmaning att hitta gemensamma plattformar och gemensamma termer och definitioner.  

 

– När det finns olika tolkningar kommer digitaliseringen inte att fungera. Därför måste vi överbrygga skillnader mellan olika branscher och sektorer. Men det är en svår balansgång, eftersom alla aktörer inte uppvisar samma digitala mognadsgrad. Vårt uppdrag ligger därmed i att väcka intresset för förändring hos våra kunder och intressenter. Sedan måste de driva arbetet framåt, även om vi är med och påverkar och aktiverar, säger Mikael Hjalmarsson.

 

Underlättar informationsflöde

Trots utmaningarna ser SIS fördelar med en ökad digitalisering. I byggbranschen, menar Mikael, pågår utveckling inom områden som upphandlingar och branschöverskridande kommunikation. Till exempel handlar det om kontakter mellan byggsektorn och transportsektorn när leveranser ska bokas.

 

– Idag flätar sektorerna in i varandra på ett annat sätt än förut. Det gör det viktigare att informationen överförs på ett så bra sätt som möjligt mellan olika aktörer. Många av de förändringar vi ser i samhället bygger på elektronisk information, som artificiell intelligens, Internet of Things och molntjänster, och det är viktigt att säkerställa att den information som får utbytas når rätt mottagare, kommenterar Mikael Hjalmarsson.

 

Standarder kan hjälpa till att säkra informationsutbytet via funktioner som protokoll och behörighet.

 

– Som vi ser det har tjänster som SIS-QMP1090 tagits fram för att hjälpa till att göra standarder mer lättanvända. Och på SIS tror vi ändå på en bra framtid där man tillgängliggör standarder i en annan form än traditionella pdf:er, avslutar Mikael Hjalmarsson.

SÅ FUNGERAR SIS-QMP1090

SIS-QMP1090 är en molntjänst där samtliga standarder för byggen och stålkonstruktioner finns samlade. Tjänsten kan användas av den som ska projektera eller kravställa konstruktioner. Förutom kravställningsrapporter genererar programmet även kontrollplaner. Användaren väljer själv om en kontrollplan ska skapas för projektet, och om den ska gälla för verkstad eller byggarbetsplats.

Kravställningen kan skrivas ut som pdf eller komplett rapport. Den går också att ändra och spara i olika versioner. Även kontrollplanen blir ett pdf-dokument, som kan användas som checklista och delas med andra inom projektet. SIS-QMP1090 är en molntjänst, vilket innebär att den är tillgänglig överallt.

Läs mer eller se demofilmen om hur du använder molntjänsten SIS-QMP1090 här.

Du kanske också är intresserad av...