Idéprojektet Nestinbox får utvecklingsstöd från Boverket

För oss på Kontrollbolaget symboliserar Nestinbox en innovativ arkitektur! När Boverket i början av året delade ut ett stöd på totalt 140 miljoner kronor för innovativt bostadsbyggande i Sverige var Nestinbox det företag som fick det största stödet på 1,6 miljoner för framtida utveckling. Läs vår intervju med Nestinbox nedan.

 

(Läs även nyheten “Kontrollbolaget får ta del 140 miljoner från Boverket.”)


 

Nestinbox är en bostadsvision inspirerad av fågelholkar. Nu tilldelas projektet 1,6 miljoner i stöd av Boverket. Bakom idén står trähusfabrikanten Michel Silverstorm, tillsammans med arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman. Här berättar Pontus mer om projektets framtid.

 


 

Hej Pontus, grattis till utvecklingsstödet. Vad är planen framöver? Vad kommer att hända med projektet nu?

– Tack! I första hand kommer vi att försöka reda ut vilka tekniska frågor vi står inför, och hur de kan tänkas påverka utformningen av huset. Vi har ju en grov uppfattning om hur man hänger in byggnaden i en stålkonstruktion och fäster in den i en bergvägg, och vi vet att det är fullt möjligt. Men vi vet inte exakt hur det ska gå till och vilka konsekvenser det kan få för gestaltningen. I nuläget har vi inlett ett samarbete med Tyréns här i Stockholm och vi har även kontakt med Ove Lagerqvist, professor i stålbyggnadsteknik vid Luleås Tekniska Högskola. Han kommer att följa projektet och fungera som bollplank.

 

Vad innebär stödet från Boverket för er?

– Det innebär otroligt mycket, eftersom vi nu faktiskt har resurser ekonomiskt och tidsmässigt att utveckla projektet på ett sätt som i bästa fall leder till att vi om ett par år kan uppföra en byggnad i full skala. Ett pilotprojekt, det är vårt första mål. Det andra målet är ju förstås att man bygger flera Nestinbox för försäljning eller uthyrning. 

 

Hur kommer ni att använda stödet från Boverket?

– Generellt sett ska vi utreda vilka möjligheter och svårigheter som bygget av Nestinbox kan tänkas medföra. Sedan får vi utveckla möjligheterna och lösa problemen. Det finns flera frågor som vi behöver titta närmare på. Var i Sverige är det till exempel möjligt och rimligt att bygga en eller flera Nestinbox? Vilka typer av bergarter är lämpliga för monteringen? Hur dimensionerar och utformar vi konstruktionen som håller fast huset i bergväggen? Hur kan vi energioptimera huset och producera det med minimal miljöpåverkan? Listan med frågor kan göras nästan hur lång som helst.

 

Hur kommer ni att gå tillväga för att ta reda på de tekniska förutsättningarna och annat ni behöver veta?

– Vi måste både köpa extern hjälp och driva och utveckla projektet själva. Det blir möjligt med utvecklingsstödet som vi har fått. Vi kommer att behöva konsultera duktiga ingenjörer och kanske anlita en fastighetsjurist. Vi kommer också att bygga en eller flera modeller av huset i material som papp eller trä, och eventuellt göra studieresor om det är motiverat. Så småningom kommer vi att projektera huset i samråd med sakkunniga inom brandskyddsfrågor, ventilation, energi, vatten, avlopp, fastighetsjuridik med mera. Byggnadsekonomin är viktig. Nestinbox ska inte bli någon fruktansvärt dyr lyxbostad, utan en ekonomiskt rimlig och försvarbar boendelösning. Vårt mål är dessutom att huset ska få bra utfall i en Livscykelanalys. Då får det inte kräva komplicerade materialbyten eller underhållsarbeten. Byggnaden måste kunna åldras och återvinnas på ett effektivt sätt.

 

Vilken är målgruppen för bostäderna?

– Vi tänker oss att bostaden skulle passa ett ungt par, kanske med en liten bebis. Eller varför inte en person som är orädd för höjder och intresserad av klättring? Men det är inte en bostad för någon som är gammal och trött. Man får gå en del på spränger, trappor och i trevåningshusets interna spiraltrappa. Däremot arbetar vi med tillgänglighetsfrågor och vill titta på hur långt vi kan komma där. Det är inte helt otänkbart att vi kan hitta lösningar för rullstolsburna, och självklart ska vi studera möjligheterna för en rörelsehindrad person att kunna hälsa på någon som bor i en Nestinbox.


FAKTARUTA

Det här är Nestinbox

Nestinbox är ett idéprojekt med bostäder inspirerade av fågelholkar. Tanken är att husen ska hänga på klippväggar och bidra till en mer vertikal stadsförtätning, vilket av många miljöexperter anses skonsammare för naturen än horisontell urbanisering. Aktörerna bakom projektet är:

Pontus Öhman, projektledare och arkitekt i eget företag: Luma Design i Stockholm.

Elisabetta Gabrielli, arkitekt i eget företag: Archiground i Milano.

Michel Silverstorm, vd på Moderna Trähus i Stockholm.


 

Du kanske också är intresserad av...