Kontrollbolaget får ta del av 140 miljoner från Boverket

Boverket har beviljat 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. 60 företag och skolor kommer att dela på stödet och Kontrollbolaget är ett av de beviljade företagen.

Boverket har beviljat 60 svenska företag och skolor ett statligt stöd på totalt 140 miljoner kronor. Stödet går bland annat till effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning och digitalisering, innovativa träkonstruktioner samt energieffektivisering. Kontrollbolaget var ett av de företag som får ta del av stödet.

För Kontrollbolaget innebär stödet möjligheter till fortsatt utveckling av verktyget QMP1090. Fokus kommer att vara att integrera kontrollplansfunktionen med Svensk e-identitets lösning BankID. Förutom förenklad Inloggning och elektronisk signering så innebär detta att användarna kommer kunna uträtta fler saker direkt i verktyget. Detta kommer så klart kvalitetssäkra och effektivisera alla moment vid ett byggprojekt ytterligare och spara ännu mer tid för användarna.


Med BankID krävs inga tekniska kunskaper

Med BankID kan användare logga in på e-tjänster och applikationer på ett smidigt och säkert sätt. Det är en elektronisk ID-handling som motsvarar körkort, pass och id-kort. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Idag använder 7,5 miljoner svenskar BankID för att legitimera sig över internet hos banker och myndigheter, som till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, kommuner och företag.

 Källa:
Boverket

Du kanske också är intresserad av...