Birstatrappan – flexibilitet för alla utrymmen

Birstatrappan har länge försett den skandinaviska marknaden med stålprodukter som ståltrappor, räcken, gallerdurk och andra tillhörande produkter. Deras affärsidé bygger på att erbjuda marknaden kostnadseffektiva flexibla lösningar med god kvalitet till konkurrenskraftiga villkor.

När vi kom i kontakt med Birstatrappan blev vi väldigt nyfikna på detta framgångsrika stålföretag som bland annat även fått leverera produkter till Kanada. Vi ställde några frågor till Tommy Strand, ansvarig för kalkyl, inköp och konstruktion på Birstatrappan i Gävle.

Vilka typer av trappor tillverkar Birstatrappan?

Vi tillverkar både raka trappor, spiraltrappor och kombitrappor som är en kombination som lämpar sig när det är dåligt med utrymme där trappan ska placeras.

Ni kanske även tillverkar andra typer av produkter? Vilka?

Vi tillverkar även räcken och ramper enligt kundens krav och vår standard. Vi har även tillverkat större plattformar till industrin och givetvis formatsågar vi gallerdurk efter önskade  mått. Vi är inte begränsade att hålla oss inom trappsegmentet även om det är kärnan i vår verksamhet.

Vilken typ av kunder arbetar har ni idag?

Vi arbetar med allt från större aktörer i byggsektorn till Kalle svensson som behöver en gallerdurksbit. Vi har även ett bra samarbete med vår systerfirma Sundbergs Smide som sitter vägg i vägg med oss. Våra trappor levereras till både bostäder, fastigheter och industrier.

KONTROLLBOLAGET hjälper byggherrar och tillverkare med hela projekteringen från arkitektur till konstruktion och kontrollansvar. Att bara behöva en kontaktperson för hela projekteringen är oftast mer effektivt för kunden. En annan fördel är att samspelet mellan arkitekter och konstruktörer ökar när projekteringen koncentreras under ett och samma tak.

Vad har Kontrollbolaget hjälp er med?

Kontrollbolaget har hjälpt oss med beräkningar gällande projekt som avviker från det normala och även uppdateringar av belastningstabeller mot EKS11.

Varför valde ni Kontrollbolaget för just detta uppdrag?

Det föll sig naturligt att välja dom efter en genomgång med Viktor Lundin på Kontrollbolaget.

Vad skiljer Kontrollbolaget mot andra tjänsteleverantörer?

Kontrollbolaget är snabba med att komma tillbaka i våra frågor och funderingar och levererar mycket bra och fina rapporter.

Hur har du upplevt Kontrollbolaget?

– Som ett gediget företag som lägger största vikt på kundens intressen.

Tror du Kontrollbolaget och Birstatrappan kommer ha framtida projekt tillsammans?

Det tror jag absolut att vi kommer att ha.