Digitalisera för att effektivisera

Digitaliseringen har inte undgått någon. Vissa tycker att den är spännande medan andra tycker att den känns skrämmande eller rent av hotande. Det vi inte får glömma är att digitalisering innebär effektivisering, inte bara för stora företag utan även för dig som individ. Syftet är att det ska bli enklare för dig och att du ska spara tid.

Produktivitetsutvecklingen inom industrisektorn ökar snabbt, men inom byggindustrin har utvecklingskurvan varit betydligt planare.

Ändå har det hänt mycket de senaste åren, från 3D till 4D och det ser inte ut att stanna där. Virtual Reality (VR) och Augmentet Reality (AR) har gjort entré vid bygg- och bostadsplanering. Byggbranschen har en mycket spännande framtid att se fram emot.

Men vi får inte glömma möjligheten till effektivisering i alla led. Begreppen Lean och standardisering har gått som en löpeld i byggbranschen, och det finns även många enkla digitala verktyg som du kan använda för att skapa ett bättre flöde.

Ett bättre informationsflöde bidrar direkt till kortare ledtider för transporter och leveranser, och rätt antal resurser med rätt kompetens på rätt plats är bara för att nämna några.

Sverige är ett högkostnadsland

Sverige är ett högkostnadsland, därför är det dyrare att bygga i Sverige, men vi är också ett land som ligger långt fram inom teknisk utveckling och kompetens. Det ger oss stora möjligheter att effektivisera flera processer. Ett måste för att kunna vara konkurrenskraftiga, särskilt mot utländsk byggkraft som generellt sett erbjuder en lägre arbetskostnad.

 

Är DU redo för digitalisering?

Om du äger en Smartphone så har du förmodligen hängt med i digitaliseringen mer än du tror. Du har slutat att memorera in vänners födelsedagar och telefonnummer och låter Google Maps eller en GPS lokalisera vart du ska.

 

Trots våra hjärnors fantastiska kapacitet att lära in och minnas saker kommer vi aldrig bli snabbare än en dator, som på en enda sekund kan processa all denna information och mycket mera.

 

Förr önskade vi att vi hade fotografiskt minne, och det är något som mobiltelefoner med inbyggd kamera till viss del har ersatt.

 

Ett exempel från byggbranschen

Ju större projekt desto fler lagar, regler och standarder behöver du som byggnadsherre att förhålla dig till. Kraven blir hårdare och nya politiska beslut fattas. För att säkerställa att gällande regler och standarder följs krävs en kontrollansvarig inom projektet. Större projekt kräver i regel en större arbetsinsats, vilket innebär mer arbetstid, som självklart genererar i en högre kostnad.

 

Effektivisering med QMP1090™

Genom att upprätta en kravmatris och en kontrollplan i QMP1090™ får användaren direkt tillgång till aktuella och relevanta standarder för ett eller flera specifika projekt direkt i datorn. All administration sker direkt i verktyget. Tester som gjorts på att mäta effektiviseringen vid användandet av verktyget har visat på att byggindustrin kan spara 80% av kontroll- och kravställningsarbetet genom att använda QMP1090.

 

QMP1090 kan hjälpa uppdragsgivare, byggherrar och byggkontrollanter att känna sig trygga med att alla aktuella standarder efterföljs och att projektet håller den höga kvalitetsstandarden som krävs.


QMP1090 är ett digitalt verktyg, skapat för att effektivisera.


 

Se vår demofilm och ta reda på mer om hur du kan effektivisera med QMP1090: 

 


 

Du kanske också är intresserad av...