40 st nya bostäder på golfbanan

Ett unikt boende i särklassig miljö

Kontrollbolaget har fått uppdraget att, i samarbete med Gävle Golfklubb, utveckla och gestalta ett framtida unikt boende på marken där delar av nuvarande hål 14 och 15 på Gamla banan på Gävle GK tas i anspråk.

Planarbetet och framtagande av detaljplan har påbörjats och det planeras för ett 40-tal bostäder i olika boendeformer med såväl lägenheter som parhus.

Den totala markytan, uppdelat på två områden i nära anslutning till bostadsområdet Lindbacka, omfattar ca 2 hektar och är ett led i en stor framtida ombyggnation av Gamla banan på Gävle GK.

– Vi ser det som en unik möjlighet att kunna bo i ett attraktivt område där en del av konceptet är att bo i okomplicerad lyx med god funktion och närhet till golf och friluftsliv. Ett mycket spännande uppdrag för oss, säger Viktor Lundin, VD på Kontrollbolaget.

 

För Gävle Golfklubb är detaljplanearbetet och markförsäljningen en del i finansieringen av den framtida renoveringen av den äldre 18-hålsbanan.

– Vi har några spännande år framför oss där vi renoverar och moderniserar stora delar av vår anläggning. Finansieringen via det här bostadsprojektet är en förutsättning och det är väldigt spännande, säger Peter Stenberg, klubbchef på Gävle GK.

Som exempel på boenden som planeras är ett flerbostadshus med fyra lägenheter med en magnifik utsikt nära intill golfbanan, samt i bästa läge, ett antal parhus med suterräng.

 

Kontrollbolagets arbete med planprocess och gestaltning pågår för fullt och förhoppningen är att en detaljplan ska vara på plats inom ca två år. När detaljplanen är på plats kommer Gävle GK att sälja marken vidare till en lämplig exploatör som får sätta spaden i marken.

Det här är en fin chans för den som vill hitta ett nytt unikt boende nära såväl golfbanan som Gävles centrala delar. Att sitta i eftermiddags- och kvällssolen och njuta och samtidigt se golfbanans vackra karaktär är ett läge vi vet kommer att vara eftertraktat, menar Viktor Lundin.

 

Foto: Visualiseringarna är konceptskisser av Kontrollbolaget som används i detaljplanearbetet.

 

För mer information kontakta

Kontrollbolaget, Viktor Lundin,

viktor.lundin@kontrollbolaget.se,

Telefon: 073-0507049

 

Gävle GK, Peter Stenberg,

peter.stenberg@gavlegolf.com,

Telefon: 070-6151575


 

Publicerat: 2024-06-18

Du kanske också är intresserad av...