Ytterligare ett ramavtal!

Nu utökar vi vår kundbas med ytterligare ett ramavtal inom tekniska konsulttjänster.

Att erhålla ramavtal inom Tekniska konsulttjänster och framförallt inom områdena, arkitektur, konstruktion och sakkunniga, är något vi strävar efter och främst för att utvecklas som det tillväxtföretag vi är. Det ger oss en bred bas och en ypperlig möjlighet att öka på våra erfarenheter av olika typer av projekt. Det ligger även i vår strategi för att skapa en bredd i vårt utbud och för att kunna verka och synas i hela Sverige, säger Pernilla Lundin, CFO och delägare på Kontrollbolaget.

Just nu har Kontrollbolaget sitt huvudkontor i Gävle och två ytterligare regionala kontor, ett i Åre och ett i Östersund. Som företag har vi som mål att ständigt växa och utvecklas, och en del av den utvecklingen gör vi tillsammans med de aktuella ramavtal vi har nu och förhoppningsvis de upphandlingarna vi tar hem i framtiden, fortsätter Pernilla.

Vi är spänd inför framtiden och dem spännande projekten vi har framför oss!

Vilka ramavtal har Kontrollbolaget idag inom Tekniska konsulttjänster?

Idag har vi ett flertal ramavtal som sträcker sig över flera delar av mellersta Sverige, och inom olika kompetens områden.

 • Gävle Energi – Tekniska konsulttjänster främst inom ny- och ombyggnationer. Giltigt till och med 2024-12-31 med möjlighet till två ytterligare tvåårliga förlängningar till och med 2028-12-31.
 • Gävle kommunkoncern – Tekniska konsulter inom områden – Arkitekt – Bygg, Arkitekt – Fysisk planering, Byggnadskonstruktion, Projekt/byggledning samt Fastighet. Giltigt till och med 2023-10-31 med option av två ettåriga förlängningar till och med 2025-10-31.
 • Hälsingland, samt Älvkarleby – Tekniska konsulter inom områden – Arkitekt – Bygg, Arkitekt – Fysisk planering, Byggnadskonstruktion, Projekt/byggledning, Fastighet, samt Energi. Giltigt till och med 2024-03-31 med option av två ytterligare ettåriga förlängningar till och med 2026-03-31.
 • Sandvikens kommun (DIS*) – Tekniska konsulter inom delområde Arkitekt. Giltigt till och med 2025-03-31.
 • Håbo kommun (DIS*) – Tekniska konsulter inom Byggledare/Projektledare, Besiktningsmän, samt Kontrollansvariga. Giltigt till och med 2026-03-31.
 • Skinnskatteberg – Tekniska konsulter inom Arkitektur, Projektering, samt Konstruktion. Giltig till och med 2025-04-30 med option på två ettåriga förlängningar till och med 2027-04-30.

 

*DIS – Dynamiskt inköpssystem som ger kvalificerade leverantörer rätt till att besvara avrop inom området. 

 • Nyheter
 • Ett spännande projekt inom Ramavtal Tekniska konsulttjänster Hälsingland

  Projektet "Röda Ladan" är ett av våra projekt som vi har fått genom ett ramavtal. Detta projekt är placerad i en omgivning av äldre traditionella villor och bebyggelser. Målet med detta projekt är att skapa en byggnation som ska smälta in i den befintliga miljön med en touch av modernitet. Projektet består av 12 stycken lägenheter med en trivsam utemiljö.

  Sofia Skoglund är Kontrollbolagets ansvariga Arkitekt och hon har bland annat tagit fram skissförslag för en vision åt företaget. En vision som sedan Amanda Andersson (visualiserare på Kontrollbolaget), har visualiserat för att skapa en verklighetstrogen handling av lägenheterna.


  Vad är ett ramavtal?

  Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare, under en viss angiven tidsperiod, kommer att tilldelas för en viss typ av vara eller tjänst.

  Om den upphandlande aktören och/eller myndigheten har tecknat ett ramavtal avseende en viss vara eller tjänst så behöver parten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället handla (”avropa”) från ramavtalets godkända leverantörer.

  Offentliga ramavtal faller under LOU, lagen om offentlig upphandling, medans ramavtal för privata aktörer upphandlas i stort sett på samma sätt som andra avtal. Ett offentligt ramavtal får i huvudregel löpa max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl och om så är fallet så är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att en undantagssituation föreligger.

  När det sedan blir aktuellt att avropa från ett ramavtal med flera leverantörer kan det ske på olika sätt. Det kan vara att under en viss uppdragssumma så har beställaren rätt att välja vilken de anser har bästa kompetensen och resursen för att utföra uppdraget. Det kan ske rangordnat, det vill säga den leverantör som är rangordnad först får frågan om uppdraget först och kan inte den så går det vidare till nummer två på rangordningen och så vidare. Det kan också ske en förnyad konkurrensutsättning bland de godkända leverantörerna.

  Ett ramavtal kan ses som en jaktlicens, den tillåter dig som kvalificerad leverantör att vara med och jaga affärerna men det garanterar inte att du fäller bytet.

  Publicerat: 2023-05-12

  Du kanske också är intresserad av...