Börja med ditt sommarprojekt i tid – varför?

Kräver ditt sommarprojekt ett bygglov?


Nu börjar våren och försommaren att närma sig och allt flera av oss börjar fundera på vad vårt sommarprojekt ska bli i år.

Vissa sommarprojekt kan kräva bygglov och andra inte. Kommunen har på sig upp till 10 veckor innan de måste ge ett besked gällande bygglovsansökan. Därav rekommenderar vi att du börjar redan nu för att vara väl förbered när det är dags att sätta i gång med projektet – för det kan ta tid!

Nedan klargör vi vilka av dem traditionella sommarprojekten som kan behöva bygglov, och vilka som ej behöver det.


 

Staket, plank eller mur.
Ett vanligt staket kräver normalt inget bygglov, medan det krävs oftast bygglov om man vill bygga ett plank eller en mur. Det finns vissa undantag.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det är flera saker som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida.

Dock behöver du inte bygglov om muren eller planket byggs för att skydda en uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och inte är högre än 1,8 meter. Om du skulle placerar detta närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver du grannens medgivande.

 

Pergola.
Generellt kräver pergola inget bygglov eftersom det inte är bygglovspliktig. Tänk dock på att det inte får vara ett heltäckande tak eller vägg, då kan det krävas bygglov. Och om pergolan byggs närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver du grannens medgivande.

 

Altan/trädäck.
Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov beroende på altanens storlek och dess placering. Förutsatt att altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och den inte är högre än 1,8 meter ovanför marken. Samt att den inte ändrar byggnadens utseende avsevärt. Då kan man klara sig från ett bygglov.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte.

 

Växthus.
Man kan behöva bygglov vid uppförandet av växthus. Det finns dock undantag, exempelvis om växthuset inte är större än 15 kvadratmeter. Då går det under samma regler som en friggebod, förutsatt att man följer de övriga riktlinjerna för friggebodar.

 

Tak över befintlig uteplats.
Att bygga ett tak över en uteplats kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten för både tillbyggnader och nybyggnader. Dessa undantag kan också vara tillämpliga för att bygga ett tak över sin uteplats. Detta bör man stämma av med byggnadsnämnden på kommunen för att få ett korrekt svar.

 

Glasa in en befintlig uteplats med tak.
Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall.

Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte.

 

Pooltak.
Detta gäller ett kuperat pooltak. Då beror det på takets höjd, pooltak som är högre än 60 cm kräver bygglov. Det krävs även bygglov om du exempelvis bygger en mur i anslutning till poolen.

 


Mer info  – boverket.se

Har ni några andra funderingar gällande bygglov?

Kontakta vår bygglovsexpert - Sofia Jakobsson

E-post: sofia.jakobsson@kontrollbolaget.se
Direktnummer: +46 26 16 60 34

Publicerat: 2023-04-17

Du kanske också är intresserad av...