Vad ska finnas med i en kontrollplan?

Vad ska kontrollplanen innehålla?


 

I kontrollplan framgår den informationen som byggnadsnämnden kräver för att kunna ge byggprojektet ett startbesked. Det vill säga, de projekt som kräver en kontrollansvarig behöver också ta fram en kontrollplan till det tekniska samrådet.

 


 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska vara objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

 

Vad ska en kontrollplan innehålla?

 


Läs mer på boverket.se

 

Byggherre vs kontrollansvarige, vem bär ansvaret?

Det är alltid byggherren som har det formella ansvaret för att kontrollplanen tas fram och de krav som ska uppfyllas också uppfylls. Den kontrollansvarige ska vara till hjälp när det gäller skrivandet av kontrollplanen samt att den följs.

Publicerat: 2023-06-01

Du kanske också är intresserad av...