Sebastiano Lombardos tips på hur du kommunicerar inom byggsektorn

Nyligen presenterade Byggindutrin.se en artikel med Sebastiano Lombardo från Handelshögskolan BI i Oslo, som forskar i vad som förgiftar samarbetet i bygg- och anläggningsprojekt. I artikeln kan man utläsa att kommunikation är A och O för ett lyckat samarbete. Men hur kan man kommunicera inom byggsektorn? Vi kontaktade Sebastian0 för att höra vad han har för tankar.

 

Ett skäl är att de som deltar i projekt inte alltid delar med sig av exempelvis kunskap och andra resurser. Det kan vara att de håller tillbaka information om risker och kostnader, håller inne med förslag på lösningar eller ser till att de duktigaste experterna inte kallas in, säger Sebastiano Lombardo i intervjun till byggindustrin.se.

“Hej, Sebastiano, Tack för att du berättar om ett intressant ämne i artikeln på byggindustrin.se! Vi är nyfikna på att veta vad du har för tankar om hur man kommunicerar inom byggsektorn.”

 


Bild: Privat Sebastiano Lombardo

Har du några förslag på hur man kan kommunicera inom byggnadsindustrin?

  • Kommunikation är ett mycket komplext ämne och goda kommunikationsregler kan säkert vara oberoende av de affärssektorer vi diskuterar. Ur min synvinkel kan jag, som forskare av samförstörande praxis, i nästan alla byggprojekt som jag har observerat dra nytta av tre mycket enkla kommunikationsregler.
  • Var tydlig i dina teorier, antar du eller tar du något för givet? Dolda antaganden är källan till de flesta missförstånden.
  • Upprepa informationen flera gånger, eftersom många aktörer bara kommer att filtrera ut de element som de vill höra.
  • Var energisk och provokativ annars kommer inget innovativt att hända.

 

Hur når man alla i ett projekt? Via mobiltelefon, appar eller har du förslag på andra verktyg?

Alla tillgängliga verktyg är välkomna, men att ha en tydlig prioriteringslista för de olika verktygen

  1. Försök i största mån att ha personliga möten med medarbetarna, viktigt att investera tid i början av projektet för personliga möten.
  2. Använd mobiltelefon och Skype för att prata med personer först efter att du träffat personen minst en gång tidigare.
  3. Använd digitala lösningar som BIM-modeller, Bimsinc, Syncro, Nureva-väggar etc. för att underlätta arbetsprocesser som teknisk design och produktionsplanering och för att utbyta teknisk information.
  4. Använd e-post endast när det är absolut nödvändigt.

Du kanske också är intresserad av...